Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 121 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

En innholdsrik helg i Roskilde
9.05.2022

Lørdag 7. mai på Vikingeskibsmuseet i Roskilde ble en folkefest - med sjøsetting av vikingskip, taler, sang, musikk og sosialt samvær. En ekte feiring av levende kulturarv!

Oppfølging av UNESCO-innskrivingen: Sjøsetting av nybygget vikingskip i Roskilde
3.05.2022

Lørdag 7. mai skal en nybygget rekonstruksjon av vikingskipet Skuldelev 3 sjøsettes, og den levende kulturarven feires! Samtidig skal den nordiske styringsgruppen for UNESCO-nominasjonen, og nå innskrivingen, av nordiske klinkbåttradisjoner på den representative listen over menneskehetens immaterielle kulturarv, ha møte for å diskutere oppfølging av innskrivingen.

Loggen kystlag vinner Kystlagsprisen 2021!
24.04.2022

Det er en glede å melde at Kystlagsprisen 2021 går til Loggen Kystlag i Tønsberg. Loggen Kystlag har hatt stor aktivitet på hele kulturmiljøfeltet og er et av forbundets eldste kystlag.

VÅRE ARRANGEMENTER

Kalender 2022: Arrangementer som tematiserer og feirer innskrivningen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs kulturarvliste
Hele Norden!, 1.01.2022 - 31.12.2022

2022 er året for å feire at den nordiske klinkbåttradisjonen i 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv! 🎉 Under finner du en liste over alle feiringer og arrangementer som på ulike måter tematiserer, markerer og feirer denne innskrivningen. Listen oppdateres kontinuerlig.

Kystlagsseminar om naust og sjøhus
Lindås, Bergen, 22.04.2022 - 24.04.2022

Naust og sjøhus er temaet for Forbundet KYSTENs landsdekkende kystlagseminar. Det arrangeres helga 22. – 24. april.

Kystens dag 2022
Norge , 11.06.2022 - 11.06.2022

2022 er Frivillighetens år! Bli med å arrangere dette med åpne Kystens dag-arrangementer i hele landet 11. juni 2022.