Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 128 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

Regionalt seminar for kystlagene i Vestland
29.09.2022

Helgen 23. - 25. september arrangerte Vestland Fylkeskystlag og Forbundet KYSTEN regionalt seminar for kystlagene i Vestland på Rongevær kysthytte i Austrheim, med fokus på blant annet ambisjoner, ungdomsarbeid og kystfriluftsliv.

Seilskøyteklubben Colin Archer 50 år!
26.09.2022

Forbundet KYSTEN gratulerer Seilskøyteklubben Colin Archer med 50års-jubileum! Under kan du lese vår styreleder, Asger K. Svendsen, sin tale under jubileumsfesten på Oscarsborg.

Akershustevnet: Åpning av kulturminnedagene 2022
13.09.2022

Sammen med en rekke frivillige organisasjoner i det nyetablerte kulturvernnettverket i Oslo arrangerte Oslo Maritime Kulturhavn Akershusstevnet helgen 3. og. 4. september.

VÅRE ARRANGEMENTER

Kalender 2022: Arrangementer som tematiserer og feirer innskrivningen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs kulturarvliste
Hele Norden!, 1.01.2022 - 31.12.2022

2022 er året for å feire at den nordiske klinkbåttradisjonen i 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv! 🎉 Under finner du en liste over alle feiringer og arrangementer som på ulike måter tematiserer, markerer og feirer denne innskrivningen. Listen oppdateres kontinuerlig.

Webinar om ungdomsvirksomhet
Zoom, 13.10.2022 - 13.10.2022

Når: Torsdag 13. oktober, 18:00 - 19:00 på Zoom.

Tradisjonsbåtkonferansen 2022: Regionalt ansvar – og muligheter
Tønsberg , 19.10.2022 - 20.10.2022

Vi følger opp med en ny konferanse i rekken av våre tradisjonsbåtkonferanser som vi har arrangert i Tromsø sammen med UiT Norges arktiske universitet del år. Samarbeidspartnere bak høstens konferanse er: Forbundet KYSTEN, Loggen kystlag, Færder videregående skole, Tønsberg Maritime Kulturforum, Tønsberg kystkultursenter og Oseberg Vikingarv. Konferansen arrangeres 19. og 20. oktober 2022.