Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 121 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

12 millioner til bygging og bruk av tradisjonsbåter!
28.06.2022

Det er en glede for Forbundet KYSTEN å melde at Sparebankstiftelsen DNB igjen har innvilget en nasjonal breddegave på 12 millioner kroner til prosjektet «Tradisjonsbåter - bygging og bruk». Pengene skal omsettes i mest mulig kunnskap om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Nå gleder vi oss til å gi tradisjonen enda et kjempeløft!

Kystens dag 2022: En feiring av kystkultur og frivillighet
14.06.2022

Kystens dag 11. juni ble en fin dag for store og små langs hele kysten!

Vikingskipene på Bygdøy nomineres til «Europas 7 mest utsatte kulturminner»
9.06.2022

Regjeringens beslutning om å stoppe byggingen av det nye Vikingtidsmuseet utover den opprinnelige budsjettrammen på kr. 2.14 mrd. kan få meget store konsekvenser for en mulig oppføring av et nytt, sikrere og mer publikumsvennlig museum. Siden stengningen av Vikingskipsmuseet 1. oktober 2021 befinner vikingskipene og den alunkonserverte gjenstandssamlingen seg i en enda mer utsatt stilling enn tidligere. Et kortest mulig tidsrom frem til innflyttingen i det nye museet hvor forvitringen kan stoppes, er det viktigste enkeltelement for deres bevaring. Nå kan dette tidspunktet bli utsatt med flere år. Dette kan få dramatiske følger for skipene og gjenstandssamlingen.

VÅRE ARRANGEMENTER

Kalender 2022: Arrangementer som tematiserer og feirer innskrivningen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs kulturarvliste
Hele Norden!, 1.01.2022 - 31.12.2022

2022 er året for å feire at den nordiske klinkbåttradisjonen i 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv! 🎉 Under finner du en liste over alle feiringer og arrangementer som på ulike måter tematiserer, markerer og feirer denne innskrivningen. Listen oppdateres kontinuerlig.

Sommerseilas med S/J Mathilde
S/J Mathilde, 27.06.2022 - 1.07.2022

Aldersgruppa 18 til 26 år får tilbud om sommerseilas med SJ «Mathilde» fra 27. juni til 1. juli.

Ungdomsseilas med S/S Svanen
S/S Svanen , 18.07.2022 - 24.07.2022

Er du mellom 13 og 19 år og er klar for nye eventyr? Bli med og få en opplevelse for livet. Sammen skal vi seile, navigere, bade, lage mat og nyte deilige sommerdager til sjøs.