Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 500 medlemmer fordelt på 128 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

Kulturminnedagene 2023
13.02.2023

Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. – 10. september og er Norges største historie og kulturarvfestival. Lokale aktører står for rundt 300 arrangement rundt om i landet hvert år, og enda flere kan bli med!

Tilskudd til fagseminar om små og åpne båter
13.02.2023

Riksantikvaren har tildelt Forbundet KYSTEN kr. 134 000,- til gjennomføring av et fagseminar om små og åpne båter for førstelinjeforvaltningen i fylkeskommune og Sametinget. Etter at førstelinjeansvaret for fartøyvern ble overført til fylkeskommunene og Sametinget i 2020 har det kommet frem at ansatte ikke har tilstrekkelig med kunnskap og oversikt om feltet små og åpne båter. Man vet lite om hvordan man skal håndtere denne typen kulturminner med tanke på vern og/eller fredning.

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg
26.01.2023

Kort oppsummert: Lærlingeordningene fungerer ikke, politikerne er utilgjengelige, det finnes en massiv skjevhet i kulturminneforvaltningen til fordel for bygningsarven, hele feltet er underfinansiert og vi trenger skoger som pleies over flere hundre år. Takket være stor frivillig innsats, private initiativ og et og annet offentlig årsverk går det likevel framover, men seint.

VÅRE ARRANGEMENTER

Seilcamp i Salten 2023
1.04.2023

Er du mellom 18 og 26 år og klar for nye eventyr? Bli med å seile fembøringen Nordlændingen i naturskjønne Salten 7. til 13. august 2023!

Landsmøte 2023
Tromsø , 21.04.2023 - 23.04.2023

Forbundet KYSTENs Landsmøte arrangeres 21. – 23. april 2023 i Tromsø.

Sommerseilas med S/J Mathilde 2023
Norheimsund , 26.06.2023 - 30.06.2023

Er du mellom 18 og 26 år og klar for nye eventyr? Bli med på årets sommerseilas med S/J Mathilde fra 26. til 30. juni!