Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN – Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter for kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

Trenger du en betalingsutsettelse? Vi hjelper hverandre nå.
27.03.2020

Mange er permitterte på grunn av pandemien, og har svekket betalingsevne. Ta kontakt med oss hvis det blir vanskelig å betale medlemskontingenten akkurat nå.

UNESCO-nominasjon overlevert i Paris
25.03.2020

Alle de nordiske landene står bak en felles søknad til UNESCO om å inkludere nordisk klinkbåttradisjon på listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Samtlige nordiske kulturdepartementer har underskrevet nominasjonen som ble overlevert denne uken.

Bemanning av kontoret fremover
12.03.2020

For å bidra til å begrense Korona-smitte jobber sekretariatet for det meste hjemmefra inntil videre. Vi avlyser også alle planlagte arrangementer i mars og april.

VÅRE ARRANGEMENTER

Avlyst: Landsdekkende kystlagsseminar
Sotra, 17.04.2020 - 19.04.2020

Tema for vårt landsdekkende kystlagsseminar i 2020 skulle være "Krafttak for naust". På grunn av korona-pandemien ser vi oss nødt til å avlyse arrangementet.

Seilingscamp for ungdom
Fanafjorden, 13.07.2020 - 16.07.2020

Lær å seile oselver i sommer! Vi arrangerer seilingscamp for deg mellom 16 og 26 år. Meld deg på!

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020
Bergen, 16.07.2020 - 19.07.2020

Bergen blir åstedet for Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020, og Bergen kystlag er vertskap.