Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten.

Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN – Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter for kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

Julegaven som gleder hele året
1.12.2020

Kjenner du en som har alt hen trenger OG en interesse for kystkultur? Gi et års abonnement på Tidsskriftet KYSTEN i julegave i år.

Den nye Kystsangboka
9.11.2020

Kystsangboka vår kommer i ny utgave! Vi satser på å rekke det til jul.

UNESCO-nominasjon i prosess
2.11.2020

Ballen ruller! Vår felles nordiske UNESCO-nominasjonssøknad er nå listet på UNESCOs nettside som "pågående arbeid".

VÅRE ARRANGEMENTER

Forbundet KYSTENs landsstevne 2021
Jeløya, Ytre Oslofjord, 22.07.2021 - 25.07.2021

Jeløy kystlag og Forbundet KYSTEN ønsker velkommet til landsstevne 22. - 25. juli 2021.