Om Forbundet KYSTEN

Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv!

Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvernorganisasjon med over 10 300 medlemmer fordelt på 133 lokale kystlag. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til kysten. Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Vi er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med en interesse for levende kystkultur.

Her kan du se seks små filmer fra kystlagene rundt i landet.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN, Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie.

Landsstyret har representanter fra kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og å øke bevisstheten om vår rike kystkultur.

Vi arbeider internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN er akkreditert NGO (ikke-statilig organisasjon) for UNESCO. Det vil si at vi har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Her er noen tips til hvordan du går frem.

Foto: Per Flåthe

Kort fortalt

173000

dugnadstimer nedlagt av kystlagenes medlemmer årlig

43500 m²

bygg vedlikeholdes av kystlag i hele Norge

126

kystlag i hele Norge

760

fartøyer holdes vedlike av våre medlemmer

10500

medlemmer holder kystkulturen levende i hele Norge

NYHETER

Historisk båtdragning i Bjørkedalen i Volda
5.12.2023

I Bjørkedalen har de bygget båter i flere hundre år. En viktig del av denne kulturarven er den nødvendige prosessen der båtene blir transportert fra båtskotet oppe i dalen, til sjøen på Kile eller Straumshamn nede ved fjorden. Forbundet KYSTEN har intervjuet Tove Aurdal Hjellnes om prosjektet «Bjørkedalsbåten - bygging og bruk». I samarbeid med Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB, skal Høyskolen i Volda bygge en trerøring og en færing som et ledd i å videreføre håndverkstradisjonen.

Forbundet KYSTEN satser ungt
15.11.2023

Ny organisasjons- og kommunikasjonsrådgiver i forbundet

Statsbudsjettet 2024
6.10.2023

I dag la regjeringen frem neste års statsbudsjett. Her er tallene som er viktigst for oss og vårt felt.

VÅRE ARRANGEMENTER

Råseilseminaret 2023
Hordamuseet på Stend Vestland, 7.09.2023 - 10.09.2023

​Forbundet KYSTENs råseilseminar 2023 har tema "Rigging og seiling av Oselver med råseil".

Konferanse om oppfølging av UNESCO-innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner
Roskilde og Holbæk, 21.09.2023 - 22.09.2023

I et samarbeid mellom Han Herred Havbåde, Forbundet KYSTEN, Kystliv Holbæk og Vikingeskibsmuseet i Roskilde arrangeres en todagers konferanse i Roskilde og Holbæk for å markere innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.