NYHETER

Kulturminnedagene 2023
13.02.2023

Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. – 10. september og er Norges største historie og kulturarvfestival. Lokale aktører står for rundt 300 arrangement rundt om i landet hvert år, og enda flere kan bli med!

Tilskudd til fagseminar om små og åpne båter
13.02.2023

Riksantikvaren har tildelt Forbundet KYSTEN kr. 134 000,- til gjennomføring av et fagseminar om små og åpne båter for førstelinjeforvaltningen i fylkeskommune og Sametinget. Etter at førstelinjeansvaret for fartøyvern ble overført til fylkeskommunene og Sametinget i 2020 har det kommet frem at ansatte ikke har tilstrekkelig med kunnskap og oversikt om feltet små og åpne båter. Man vet lite om hvordan man skal håndtere denne typen kulturminner med tanke på vern og/eller fredning.

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg
26.01.2023

Kort oppsummert: Lærlingeordningene fungerer ikke, politikerne er utilgjengelige, det finnes en massiv skjevhet i kulturminneforvaltningen til fordel for bygningsarven, hele feltet er underfinansiert og vi trenger skoger som pleies over flere hundre år. Takket være stor frivillig innsats, private initiativ og et og annet offentlig årsverk går det likevel framover, men seint.

Nettverk for innskrevne kulturuttrykk på UNESCOs kulturarvslister er stiftet
26.01.2023

Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Nå har organisasjonene bak nominasjonene dannet et nettverk.

Ny kulturmiljølov
24.01.2023

Klima- og miljødepartementet har nedsatt et utvalg som skal revidere Kulturminneloven, som skal få navnet Kulturmiljøloven. Utvalgets arbeid skal være ferdig i 2025, og loven kommer da på høring. I forbindelse med dette har generalsekretær i Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, vært på to innspillsmøter med utvalget.

Tradisjonsbåter - bygging og bruk: Søknadsportalen er åpen
12.01.2023

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. Første runde av breddegaveprosjektet er gjennomført, og vi har nå åpnet for søknader til andre runde. Søknadsfrist er 27. januar 2023. Under finner du all informasjon du trenger for å sende søknad.

Utlysning 3. runde: Nytt liv i naust og sjøhus
20.12.2022

Ta deg tid til å lese dette før du går i gang med å skrive søknaden. Her er all informasjon om formål, kriterier, krav og anbefalinger for vår støtteordning "Nytt liv i naust og sjøhus". Søknadsfrist er 1. februar 2023.

Tradisjonsbåtkonferansen 2022
22.11.2022

19. – 20. oktober 2022 arrangerte Forbundet KYSTEN sin årlige tradisjonsbåtkonferanse, denne gangen i samarbeid med Loggen kystlag og Færder videregående skole. Hovedtemaene på årets konferanse var regionalt ansvar og regionale muligheter.

Fra låve til kystkultursenter
8.11.2022

Kystlaget Øster Riisøer overtok «låven» på Randvik fra Risør kommune i oktober 2020. I vinter 2022 fikk de 100 000,- fra Forbundet KYSTENs breddegaveprosjekt «Nytt liv i naust og sjøhus» til istandsetting.

Badstue for folket
4.11.2022

Det var en entusiastisk kulturminister som åpnet badstuferga MF «Hovedøya» for bruk. For anledningen ble Anette Trettebergstuen titulert med «badstuminister»! Badstua om bord ble døpt «Rådhuset». Kystlaget Viken har fått fast plass til ferga ved Rådhusbrygge 1.

Nytt liv i naust og sjøhus: Fauskanger naust
2.11.2022

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB setter vi stand naust og sjøhus i hele landet. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv! Her kan du lese litt om et av prosjektene, «Fauskanger naust».