NYHETER

#sammenpåtur!
14.01.2022

Som medlemsorganisasjon i Norsk Friluftsliv gleder Forbundet KYSTEN seg til å bli med på #sammenpåtur under Frivillighetens år 2022! Norsk Friluftsliv inviterer hele Norge til å løfte sammen for å sørge for at enda flere har noen å være ute med. La oss være #sammenpåtur!

Nordic boat tradition added to exclusive Cultural Heritage list
21.12.2021

The Nordic tradition of building and using clinker boats has been inscribed on UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. This confirms that the international community values the clinker boat heritage, and that the tradition and knowledge behind it must be safeguarded for future generations.

Nordisk båttradisjon innskriven på eksklusiv liste over verdas kulturarv
14.12.2021

Den nordiske klinkbåttradisjonen har blitt innskriven på UNESCO si liste over den immaterielle kulturarven i verda. Dette er ei stadfesting av at det internasjonale samfunnet verdset klinkbåt-arven, og at tradisjonen og kunnskapen må sikrast i framtida.

Universitetsutdanning for båtbyggere
7.12.2021

UiT Norges arktiske universitet har bedt fire departementer om støtte til å etablere en utdanning for tradisjonsbåtbyggere. De ser dette som et ledd i arbeidet for å sikre nordisk klinkbåttradisjon, som høyst sannsynlig skrives inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv mellom 13. og 16. desember.

MB Grønningen – en historisk fargeklatt på fjorden
6.12.2021

Giggen Grønningen var opprinnelig eid av kunstneren, forfatteren og samfunnskritikeren Arnulf Øverland (1889 - 1968).

Vågan kystlag ønsket seg rorbu - og fikk det!
30.11.2021

​Rorbua er en gave fra Erling Rokkan, som også var med på å starte kystlaget i 1992.

Tradisjonsbåtar i bruk - Den Store Roen 2021
15.11.2021

Løypa gjekk mellom tronge sund, rundt holmar, skjer og sjømerke. I løpet av ei helg skal det roast, men òg kvilast. På kvilestogga fortel nokon med kunnskap om ting ein gjerne ikkje visste frå før. 24 robåtar og over 55 roarar var med på tur i farvatna nordvest for Bergen i august. Det var eit vellukka arrangement som gjerne kan få avleggjarar andre stader.

Regionalt seminar for kystlagene i Agder
10.11.2021

Helgen 5. - 7. november arrangerte Forbundet KYSTEN og Kystlaget Terje Vigen regionalt seminar for kystlagene i Agder. Seminaret fant sted på Terje Vigens flotte kystkultursenter, rett utenfor Grimstad. I tillegg til diskusjoner av en rekke temaer, holdt båtbygger John A. Andersen foredrag om Agderkystens tradisjonelle båttyper. I løpet av helgen fikk deltakerne også bli med på en guidet omvisning på Berghavs maritime samlinger i Hasseldalen.

Øksnes Kystlag 30 år!
8.11.2021

I helgen feiret Øksnes Kystlag sitt 30-årsjubileum, gratulerer! I den anledning dro styreleder Asgeir Svendsen på besøk til kystlaget for å delta på feiringen.