NYHETER

Trenger du en betalingsutsettelse? Vi hjelper hverandre nå.
27.03.2020

Mange er permitterte på grunn av pandemien, og har svekket betalingsevne. Ta kontakt med oss hvis det blir vanskelig å betale medlemskontingenten akkurat nå.

UNESCO-nominasjon overlevert i Paris
25.03.2020

Alle de nordiske landene står bak en felles søknad til UNESCO om å inkludere nordisk klinkbåttradisjon på listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Samtlige nordiske kulturdepartementer har underskrevet nominasjonen som ble overlevert denne uken.

Bemanning av kontoret fremover
12.03.2020

For å bidra til å begrense Korona-smitte jobber sekretariatet for det meste hjemmefra inntil videre. Vi avlyser også alle planlagte arrangementer i mars og april.

Vi avlyser kystlagsseminaret på Sotra
12.03.2020

​Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse det landsdekkende kystlagseminaret på Sotra 17. – 19. april fordi koronautbruddet nå har kommet inn i en ny fase.

Bli med på den store strandryddedugnaden
4.03.2020

Kampen mot marin forsøpling trenger alle med på laget - også kystlagene. Hva med å adoptere en bit av fjæra der dere holder til?

Nytt og enklere regelverk på plass
10.02.2020

1. februar 2020 trådte to nye forskrifter i kraft som er relevante for mange av våre kystlag.

Milepæl på veien mot UNESCO-nominasjon av klinkbåttradisjonen
3.02.2020

Nå er det offisielt! Alle statspartene i Norden, Færøyene og Åland slutter seg nå til nominasjonen.

Tilskuddsordninger marin forsøpling
15.01.2020

Kystlag i hele landet gjør hvert år en stor jobb med ryddig av fjæra der de holder til. La oss bidra for miljøet også i 2020! Her er en oversikt over tilskuddsordninger man kan søke støtte fra.

Nye kontingentsatser i 2020
10.01.2020

Fra 2020 øker vi medlemskontingenten. Det er ti år siden sist vi foretok en prisjustering, og dette er et nødvendig grep for å utgjevne prisøkningen som har vært i perioden. Vi håper alle medlemmer allikvel blir med oss videre!

Båtbyggerfilm tar form
3.01.2020

Nå legges siste hånd på verket. Sammen med Oslo Filmkompani lager vi film om tradisjonsbåtbygging. Se traileren her!

Takk for i år, og god jul!
19.12.2019

Sekretariatet tar ferie mellom jul og nyttår. Vi nås igjen på kontoret 2. januar.