NYHETER

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg
26.01.2023

Kort oppsummert: Lærlingeordningene fungerer ikke, politikerne er utilgjengelige, det finnes en massiv skjevhet i kulturminneforvaltningen til fordel for bygningsarven, hele feltet er underfinansiert og vi trenger skoger som pleies over flere hundre år. Takket være stor frivillig innsats, private initiativ og et og annet offentlig årsverk går det likevel framover, men seint.

Nettverk for innskrevne kulturuttrykk på UNESCOs kulturarvslister er stiftet
26.01.2023

Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Nå har organisasjonene bak nominasjonene dannet et nettverk.

Ny kulturmiljølov
24.01.2023

Klima- og miljødepartementet har nedsatt et utvalg som skal revidere Kulturminneloven, som skal få navnet Kulturmiljøloven. Utvalgets arbeid skal være ferdig i 2025, og loven kommer da på høring. I forbindelse med dette har generalsekretær i Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, vært på to innspillsmøter med utvalget.

Tradisjonsbåter - bygging og bruk: Søknadsportalen er åpen
12.01.2023

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. Første runde av breddegaveprosjektet er gjennomført, og vi har nå åpnet for søknader til andre runde. Søknadsfrist er 27. januar 2023. Under finner du all informasjon du trenger for å sende søknad.

Utlysning 3. runde: Nytt liv i naust og sjøhus
20.12.2022

Ta deg tid til å lese dette før du går i gang med å skrive søknaden. Her er all informasjon om formål, kriterier, krav og anbefalinger for vår støtteordning "Nytt liv i naust og sjøhus". Søknadsfrist er 1. februar 2023.

Tradisjonsbåtkonferansen 2022
22.11.2022

19. – 20. oktober 2022 arrangerte Forbundet KYSTEN sin årlige tradisjonsbåtkonferanse, denne gangen i samarbeid med Loggen kystlag og Færder videregående skole. Hovedtemaene på årets konferanse var regionalt ansvar og regionale muligheter.

Fra låve til kystkultursenter
8.11.2022

Kystlaget Øster Riisøer overtok «låven» på Randvik fra Risør kommune i oktober 2020. I vinter 2022 fikk de 100 000,- fra Forbundet KYSTENs breddegaveprosjekt «Nytt liv i naust og sjøhus» til istandsetting.

Badstue for folket
4.11.2022

Det var en entusiastisk kulturminister som åpnet badstuferga MF «Hovedøya» for bruk. For anledningen ble Anette Trettebergstuen titulert med «badstuminister»! Badstua om bord ble døpt «Rådhuset». Kystlaget Viken har fått fast plass til ferga ved Rådhusbrygge 1.

Nytt liv i naust og sjøhus: Fauskanger naust
2.11.2022

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB setter vi stand naust og sjøhus i hele landet. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv! Her kan du lese litt om et av prosjektene, «Fauskanger naust».

Drøbak Kystlag: Eldrebølgen og fjorden som aktiviseringsarena
31.10.2022

Drøbak kystlag fikk nylig innvilget kr. 600 000,- fra Norsk friluftsliv til å videreføre pilotprosjektet «Eldrebølgen», som handlet om å bruke fjorden som aktivitetsarena under pandemien. Dette har kystlaget gjennomført med svært stor suksess, og får nå altså anledning til å drive prosjektet videre. Vi håper at denne teksten fra Drøbak kystlag kan inspirere andre kystlag som ønsker å gjennomføre lignende aktiviteter!

Funderer du på å søke midler til et tradisjonsbåtprosjekt? Se her!
27.10.2022

​Har din organisasjon, skole, idrettslag, forening eller ditt museum et ønske om å sette i gang et tradisjonsbåtprosjekt? Nå er det nemlig ikke lenge til vi åpner for søknader i andre runde av vårt breddegaveprosjekt «Tradisjonsbåter - bygging og bruk»!