NYHETER

Ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN
5.06.2023

Vi ønsker Atle Knutsen velkommen som ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN. Atle har lang erfaring som journalist, fotograf og redaktør. Atle begynner i stillingen i løpet av høsten, etter en overlappingsperiode med nåværende redaktør Bente Foldvik. Bente kommer til å fullføre årgangen av Tidsskriftet KYSTEN 2023, før hun går av med pensjon 1. november.

Tredje runde med tradisjonsbåtmidler fordelt
31.05.2023

Prosjektet «Tradisjonsbåter – bygging og bruk» er nå inne i sitt femte år! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. 2018-midlene ble delt ut i to runder fra 2018 – 2021. I tredje tilsagnsrunde av prosjektet fikk vi inn søknader på til sammen 24 millioner kroner, og vi hadde 3,4 millioner kroner å dele ut i denne runden.

Tredje runde med naustmidler fordelt
30.05.2023

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi ytterligere 13 nye, lokale prosjekter som del av vårt breddegaveprosjekt "Nytt liv i naust og sjøhus". I løpet av de tre årene prosjektet har pågått har vi støttet til sammen 50 prosjekter.

Kulturminnedagene 2023
13.02.2023

Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. – 10. september og er Norges største historie og kulturarvfestival. Lokale aktører står for rundt 300 arrangement rundt om i landet hvert år, og enda flere kan bli med!

Tilskudd til fagseminar om små og åpne båter
13.02.2023

Riksantikvaren har tildelt Forbundet KYSTEN kr. 134 000,- til gjennomføring av et fagseminar om små og åpne båter for førstelinjeforvaltningen i fylkeskommune og Sametinget. Etter at førstelinjeansvaret for fartøyvern ble overført til fylkeskommunene og Sametinget i 2020 har det kommet frem at ansatte ikke har tilstrekkelig med kunnskap og oversikt om feltet små og åpne båter. Man vet lite om hvordan man skal håndtere denne typen kulturminner med tanke på vern og/eller fredning.

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg
26.01.2023

Kort oppsummert: Lærlingeordningene fungerer ikke, politikerne er utilgjengelige, det finnes en massiv skjevhet i kulturminneforvaltningen til fordel for bygningsarven, hele feltet er underfinansiert og vi trenger skoger som pleies over flere hundre år. Takket være stor frivillig innsats, private initiativ og et og annet offentlig årsverk går det likevel framover, men seint.

Nettverk for innskrevne kulturuttrykk på UNESCOs kulturarvslister er stiftet
26.01.2023

Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Nå har organisasjonene bak nominasjonene dannet et nettverk.

Ny kulturmiljølov
24.01.2023

Klima- og miljødepartementet har nedsatt et utvalg som skal revidere Kulturminneloven, som skal få navnet Kulturmiljøloven. Utvalgets arbeid skal være ferdig i 2025, og loven kommer da på høring. I forbindelse med dette har generalsekretær i Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, vært på to innspillsmøter med utvalget.

Tradisjonsbåter - bygging og bruk: Søknadsportalen er åpen
12.01.2023

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. Første runde av breddegaveprosjektet er gjennomført, og vi har nå åpnet for søknader til andre runde. Søknadsfrist er 27. januar 2023. Under finner du all informasjon du trenger for å sende søknad.

Utlysning 3. runde: Nytt liv i naust og sjøhus
20.12.2022

Ta deg tid til å lese dette før du går i gang med å skrive søknaden. Her er all informasjon om formål, kriterier, krav og anbefalinger for vår støtteordning "Nytt liv i naust og sjøhus". Søknadsfrist er 1. februar 2023.