Levende kystkultur

Forbundet KYSTEN – tar vare på kystens kulturarv.

BLI KJENT MED OSS

Nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Forbundet KYSTEN har ledet et bredt nordisk samarbeid om sikre klinkbåttradisjonen UNESCO-status. Nå er innskrivningen et faktum!

Les mer

Nytt liv i naust og sjøhus

Vi fyller gamle hus med ny mening.

Les mer

Tradisjonsbåter

Vi samarbeider med Sparebankstiftelsen DnB om å redde kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter.

Les mer

Tidsskriftet KYSTEN

Norges eneste tidsskrift for kystkultur. Alle våre medlemmer mottar bladet fem ganger i året.

Les mer om tidskriftet KYSTEN

Våre kystlag

Kystlagene tar vare på sin lokale kystkultur. Alle er velkommen til å bli med!

Finn kystlag

NYHETER

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg
26.01.2023

Kort oppsummert: Lærlingeordningene fungerer ikke, politikerne er utilgjengelige, det finnes en massiv skjevhet i kulturminneforvaltningen til fordel for bygningsarven, hele feltet er underfinansiert og vi trenger skoger som pleies over flere hundre år. Takket være stor frivillig innsats, private initiativ og et og annet offentlig årsverk går det likevel framover, men seint.

Nettverk for innskrevne kulturuttrykk på UNESCOs kulturarvslister er stiftet
26.01.2023

Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Nå har organisasjonene bak nominasjonene dannet et nettverk.

Ny kulturmiljølov
24.01.2023

Klima- og miljødepartementet har nedsatt et utvalg som skal revidere Kulturminneloven, som skal få navnet Kulturmiljøloven. Utvalgets arbeid skal være ferdig i 2025, og loven kommer da på høring. I forbindelse med dette har generalsekretær i Forbundet KYSTEN, Per Hillesund, vært på to innspillsmøter med utvalget.

VÅRE ARRANGEMENTER

Webinar om kommunikasjon
Teams, 28.02.2023 - 28.02.2023

Velkommen til webinar om kommunikasjon tirsdag 28. februar kl. 18:00 - 19:00/19:30!

Landsmøte 2023
Tromsø , 21.04.2023 - 23.04.2023

Forbundet KYSTENs Landsmøte arrangeres 21. – 23. april 2023 i Tromsø.

Forbundet KYSTENs landsstevne 2023
Jeløya, Moss, 20.07.2023 - 23.07.2023

I 2023 er det Jeløy kystlag som står som teknisk arrangør av Forbundet KYSTENs landsstevne, som finner sted på Jeløya i Moss 20. - 23. juli. Vi gleder oss stort!