Levende kystkultur

Forbundet KYSTEN – tar vare på kystens kulturarv.

BLI KJENT MED OSS

Nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Forbundet KYSTEN har ledet et bredt nordisk samarbeid om sikre klinkbåttradisjonen UNESCO-status. Nå er innskrivningen et faktum!

Les mer

Nytt liv i naust og sjøhus

Vi fyller gamle hus med ny mening.

Les mer

Tradisjonsbåter

Vi samarbeider med Sparebankstiftelsen DnB om å redde kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter.

Les mer

Tidsskriftet KYSTEN

Norges eneste tidsskrift for kystkultur. Alle våre medlemmer mottar bladet fem ganger i året.

Les mer om tidskriftet KYSTEN

Våre kystlag

Kystlagene tar vare på sin lokale kystkultur. Alle er velkommen til å bli med!

Finn kystlag

NYHETER

Ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN
5.06.2023

Vi ønsker Atle Knutsen velkommen som ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN. Atle har lang erfaring som journalist, fotograf og redaktør. Atle begynner i stillingen i løpet av høsten, etter en overlappingsperiode med nåværende redaktør Bente Foldvik. Bente kommer til å fullføre årgangen av Tidsskriftet KYSTEN 2023, før hun går av med pensjon 1. november.

Tredje runde med tradisjonsbåtmidler fordelt
31.05.2023

Prosjektet «Tradisjonsbåter – bygging og bruk» er nå inne i sitt femte år! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. 2018-midlene ble delt ut i to runder fra 2018 – 2021. I tredje tilsagnsrunde av prosjektet fikk vi inn søknader på til sammen 24 millioner kroner, og vi hadde 3,4 millioner kroner å dele ut i denne runden.

VÅRE ARRANGEMENTER

Råseilseminaret 2023
Hordamuseet på Stend Vestland, 7.09.2023 - 10.09.2023

​Forbundet KYSTENs råseilseminar 2023 har tema "Rigging og seiling av Oselver med råseil".

Konferanse om oppfølging av UNESCO-innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner
Roskilde og Holbæk, 21.09.2023 - 22.09.2023

I et samarbeid mellom Han Herred Havbåde, Forbundet KYSTEN, Kystliv Holbæk og Vikingeskibsmuseet i Roskilde arrangeres en todagers konferanse i Roskilde og Holbæk for å markere innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.