Levende kystkultur

Forbundet KYSTEN – tar vare på kystens kulturarv.

BLI KJENT MED OSS

Nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Forbundet KYSTEN har ledet et bredt nordisk samarbeid om sikre klinkbåttradisjonen UNESCO-status. Nå er innskrivningen et faktum!

Les mer

Nytt liv i naust og sjøhus

Vi fyller gamle hus med ny mening.

Les mer

Tradisjonsbåter

Vi samarbeider med Sparebankstiftelsen DnB om å redde kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter.

Les mer

Tidsskriftet KYSTEN

Norges eneste tidsskrift for kystkultur. Alle våre medlemmer mottar bladet fem ganger i året.

Les mer om tidskriftet KYSTEN

Våre kystlag

Kystlagene tar vare på sin lokale kystkultur. Alle er velkommen til å bli med!

Finn kystlag

NYHETER

Kulturminnedagene 2023
13.02.2023

Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. – 10. september og er Norges største historie og kulturarvfestival. Lokale aktører står for rundt 300 arrangement rundt om i landet hvert år, og enda flere kan bli med!

Tilskudd til fagseminar om små og åpne båter
13.02.2023

Riksantikvaren har tildelt Forbundet KYSTEN kr. 134 000,- til gjennomføring av et fagseminar om små og åpne båter for førstelinjeforvaltningen i fylkeskommune og Sametinget. Etter at førstelinjeansvaret for fartøyvern ble overført til fylkeskommunene og Sametinget i 2020 har det kommet frem at ansatte ikke har tilstrekkelig med kunnskap og oversikt om feltet små og åpne båter. Man vet lite om hvordan man skal håndtere denne typen kulturminner med tanke på vern og/eller fredning.

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg
26.01.2023

Kort oppsummert: Lærlingeordningene fungerer ikke, politikerne er utilgjengelige, det finnes en massiv skjevhet i kulturminneforvaltningen til fordel for bygningsarven, hele feltet er underfinansiert og vi trenger skoger som pleies over flere hundre år. Takket være stor frivillig innsats, private initiativ og et og annet offentlig årsverk går det likevel framover, men seint.

VÅRE ARRANGEMENTER

Seilcamp i Salten 2023
1.04.2023

Er du mellom 18 og 26 år og klar for nye eventyr? Bli med å seile fembøringen Nordlændingen i naturskjønne Salten 7. til 13. august 2023!

Landsmøte 2023
Tromsø , 21.04.2023 - 23.04.2023

Forbundet KYSTENs Landsmøte arrangeres 21. – 23. april 2023 i Tromsø.

Sommerseilas med S/J Mathilde 2023
Norheimsund , 26.06.2023 - 30.06.2023

Er du mellom 18 og 26 år og klar for nye eventyr? Bli med på årets sommerseilas med S/J Mathilde fra 26. til 30. juni!