Levende kystkultur

Forbundet KYSTEN – tar vare på kystens kulturarv.

BLI KJENT MED OSS

Nordiske klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

Forbundet KYSTEN har ledet et bredt nordisk samarbeid om sikre klinkbåttradisjonen UNESCO-status. Nå er innskrivningen et faktum!

Les mer

Nytt liv i naust og sjøhus

Vi fyller gamle hus med ny mening.

Les mer

Tradisjonsbåter

Vi samarbeider med Sparebankstiftelsen DnB om å redde kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter.

Les mer

Tidsskriftet KYSTEN

Norges eneste tidsskrift for kystkultur. Alle våre medlemmer mottar bladet fem ganger i året.

Les mer om tidskriftet KYSTEN

Våre kystlag

Kystlagene tar vare på sin lokale kystkultur. Alle er velkommen til å bli med!

Finn kystlag

NYHETER

#sammenpåtur!
14.01.2022

Som medlemsorganisasjon i Norsk Friluftsliv gleder Forbundet KYSTEN seg til å bli med på #sammenpåtur under Frivillighetens år 2022! Norsk Friluftsliv inviterer hele Norge til å løfte sammen for å sørge for at enda flere har noen å være ute med. La oss være #sammenpåtur!

Nordic boat tradition added to exclusive Cultural Heritage list
21.12.2021

The Nordic tradition of building and using clinker boats has been inscribed on UNESCO’s Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. This confirms that the international community values the clinker boat heritage, and that the tradition and knowledge behind it must be safeguarded for future generations.

Nordisk båttradisjon innskriven på eksklusiv liste over verdas kulturarv
14.12.2021

Den nordiske klinkbåttradisjonen har blitt innskriven på UNESCO si liste over den immaterielle kulturarven i verda. Dette er ei stadfesting av at det internasjonale samfunnet verdset klinkbåt-arven, og at tradisjonen og kunnskapen må sikrast i framtida.

VÅRE ARRANGEMENTER

Nordiske klinkbåttradisjonsdager
Norsk Maritimt Museum, 15.12.2021 - 16.12.2021

Norsk Maritimt Museum inviterer i samarbeid med Forbundet KYSTEN til nordiske klinkbåttradisjonsdager!

Kystens dag 2022
Norge , 11.06.2022 - 11.06.2022

2022 er Frivillighetens år! Bli med å arrangere dette med åpne Kystens dag-arrangementer i hele landet 11. juni 2022.