Tradisjonsbåter - bygging og bruk

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. Første runde av breddegaveprosjektet er gjennomført, og vi har nå åpnet for søknader til andre runde. Søknadsfrist er 27. januar 2023. Under finner du all informasjon du trenger for å sende søknad.

Kirkebåten "Signe" ble første båt sjøsatt i første runde av prosjektet. Foto: Silje Ensby/Hardanger Fartøyvernsenter


Forbundet KYSTEN har fått 12 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DnB til enda en runde med prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk". Disse midlene skal vi fordele videre til gode lokale prosjekter over tre år. Målet er å sikre kunnskapen om bygging av båtene og sjømannskapet som skal til for å bruke dem. Prosjektene som får finansiering må ha fokus på kunnskapsoverføring og på nye brukergrupper med særskilt vekt på barn og unge. Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av både å sikre den tradisjonelle kunnskapen med å bygge små og åpne båter og videreføre kunnskapen om bruk av båtene; roing, seiling, friluftsliv med små og åpne båter. Prosjektet er med andre ord todelt og denne likeverdige vektingen på bygging og bruk må være helt sentralt innhold i søknader som fremmes.

Vi har nå åpnet for å kunne søke på midler til runde to av breddegaveprosjektet. Søknadsfristen er 27. januar 2023. Nedenfor finner dere kriterier som må følges når man søker.

Søkere må bruke vårt digitale søknadsskjema som dere finner her: https://fs12.formsite.com/kyst...

Ytterligere informasjon og veiledning finnes her:
https://acrobat.adobe.com/link...

Kriterier for søknader

  • Midlene skal gå til prosjekter der det bygges små og åpne båter i tre med en lokal eller regional stedstilhørighet. Båtene kan være tradisjonelt utrustet.
  • En lærling, eller annen omfattende kunnskapsoverføring, skal være del av byggeprosjektene som mottar midler.
  • Båtene gis bort gratis til frivillige organisasjoner, miljøer og prosjekter som driver på ideell basis samt utvalgte utdanningsinstitusjoner (f.eks. leirskoler og folkehøgskoler). Prosjektene skal være åpne for alle, men ha hovedfokus mot barn og unge.
  • Båtene som bygges skal knyttes opp mot et brukermiljø, enten et eksisterende eller at prosjektene bidrar til at nye brukermiljøer opprettes. Det skal utarbeides konkrete langsiktige planer og opplegg for bruk av båtene i aktivt friluftsliv med fokus på barn og unge.
  • Prosjektene skal ta sikte på langsiktig aktivitet, med aktiv bruk av båtene og kunnskapsoverføring til nye brukere. Etter at prosjektene er avsluttet vil Forbundet KYSTEN følge opp prosjektene for å sikre at båtene brukes og vedlikeholdes på lang sikt.
  • Prosjektene skal være bærekraftige

Andre ting som vil bli vektlagt i prioritering av søknader

  • Styrking av levende båtbyggertradisjoner med få kunnskapsbærere vil tillegges særlig vekt.
  • Brede nettverk med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert.
  • Prosjekter der det foreligger en grad av medfinansiering vil bli prioritert.
  • Prosjekter som bidrar til verdiskaping lokalt eller regionalt vil bli prioritert.


Om prosjektets begynnelse og breddegavemidlene Forbundet KYSTEN ble tildelt i 2018:

En breddegave på 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB har, over fire år, blitt fordelt på lokale prosjekter over hele landet. Formålet har vært å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Dette gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som har blitt bygget.

Disse elleve lokale prosjektene fikk finansiering i første tildelingsrunde.
Andre og siste tildelingsrunde er avsluttet. Disse sytten prosjektene fikk støtte i andre runde, og de siste båtene ble ferdigbygget i løpet av 2021.

Underveis i prosjektet har vi til fulle utnyttet de mulighetene dette har gitt oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger, og vi har blant annet laget en dokumentarfilm, Båtbyggerne, som nå finnes tilgjengelig for allmennheten her.

Følg oss på facebook for fortløpende oppdateringer.
Presse: her ligger kontaktinfo og pressebilder.

RELEVANTE NYHETER

KYSTEN 5 - Redaktørens leder: 20 millioner
15.11.2021

Vi trenger 20 millioner kroner årlig for å styrke tradisjonsbåtfeltet. Fem av dem er nødvendige for å få til et treårig båtbyggerstudium i regi av UiT Norges arktiske universitet. Fem millioner bør kanaliseres via flere stipendordninger for håndverkere i maritime fag som deles ut på Norsk håndverksinstitutt. Og ti millioner bør kanaliseres via Forbundet KYSTEN og frivillige organisasjoner for å styrke bruken av tradisjonsbåter, gjerne i samarbeid med museer langs kysten. På den måten vil vi ivareta både bredden og spydspissene som trengs innenfor tradisjonsbåtfeltet.

"Båtbyggerne" lanseres landet rundt
16.06.2021

Etter et års koronautsettelse skal vi endelig samle folk til fem lokale filmpremierer landet rundt. Vi gleder oss til å lansere dokumentaren "Båtbyggerne"! Den er like vakker som den er viktig.