Tradisjonsbåt - bygging og bruk

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Her kan du lese alt om prosjektet.

Kirkebåten "Signe" ble første båt sjøsatt i første runde av prosjektet. Foto: Silje Ensby/Hardanger Fartøyvernsenter


En breddegave på 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB skal fordeles over fire år, på lokale prosjekter over hele landet. Formålet er å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Det vil vi gjøre gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som bygges.

Andre og siste tildelingsrunde er avsluttet. Disse sytten prosjektene fikk støtte i andre runde, og de siste båtene bygges ferdig i løpet av 2021.

Disse elleve lokale prosjektene fikk finansiering i første tildelingsrunde.

Forbundet KYSTEN satt ned en arbeidsgruppe som sørget for å få mest mulig ut av midlene vi hadde til rådighet. Gruppen besto av både interne og eksterne folk som til sammen besitter bred kompetanse og oversikt over feltet. Kontaktperson: Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no.

Underveis i prosjektet utnytter vi til fulle de mulighetene dette gir oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger. Her kan du lese om vårt dokumentarfilmprosjekt.

Følg oss på facebook for fortløpende oppdateringer.

Presse: her ligger kontaktinfo og pressebilder

RELEVANTE NYHETER

"Båtbyggerne" lanseres landet rundt
16.06.2021

Etter et års koronautsettelse skal vi endelig samle folk til fem lokale filmpremierer landet rundt. Vi gleder oss til å lansere dokumentaren "Båtbyggerne"! Den er like vakker som den er viktig.

Båtbyggerfilm tar form
3.01.2020

Nå legges siste hånd på verket. Sammen med Oslo Filmkompani lager vi film om tradisjonsbåtbygging. Se traileren her!

Nordfjordbåt sjøsatt i Gloppen
3.05.2019

Med støtte gjennom vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB bygges det tre nordfjordbåter på Sandane i Gloppen. Denne uka ble den første sjøsatt.

Sytten nye båtprosjekter går i gang
25.04.2019

Med 7,9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB har vi muliggjort et lite skred av gode tradisjonsbåtprosjekter. Nå er de siste fire millionene fordelt.

Doblet pågang på tradisjonsbåtstøtte
11.02.2019

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB bruker vi 7,9 millioner kroner på å styrke norske klinkbåttradisjoner. Andre runde i prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk" utløste over dobbelt så mange søknader som vi fikk i fjor.

Nå utlyses runde to
12.12.2018

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi gode lokale prosjekter som tar sikte på å bevare kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter. Nå utlyses andre og siste runde.

Ansetter båtbygger i Buskerud
5.11.2018

Vil du lære å bygge elvebåt? Nedre Eiker kommune ansetter nå en båtbygger i halv stilling. Er det deg de ser etter?