Tradisjonsbåt - bygging og bruk

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget har vi gitt tradisjonen et kjempeløft! Her kan du lese alt om prosjektet.

Kirkebåten "Signe" ble første båt sjøsatt i første runde av prosjektet. Foto: Silje Ensby/Hardanger Fartøyvernsenter


En breddegave på 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB har, over fire år, blitt fordelt på lokale prosjekter over hele landet. Formålet har vært å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Dette gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som har blitt bygget.

Andre og siste tildelingsrunde er avsluttet. Disse sytten prosjektene fikk støtte i andre runde, og de siste båtene ble ferdigbygget i løpet av 2021.

Disse elleve lokale prosjektene fikk finansiering i første tildelingsrunde.

Forbundet KYSTEN satt ned en arbeidsgruppe som sørget for å få mest mulig ut av midlene vi hadde til rådighet. Gruppen besto av både interne og eksterne folk som til sammen besitter bred kompetanse og oversikt over feltet. Kontaktperson: Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no.

Underveis i prosjektet har vi til fulle utnyttet de mulighetene dette har gitt oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger. Her kan du lese om vårt dokumentarfilmprosjekt.

Følg oss på facebook for fortløpende oppdateringer.

Presse: her ligger kontaktinfo og pressebilder

RELEVANTE NYHETER

KYSTEN 5 - Redaktørens leder: 20 millioner
15.11.2021

Vi trenger 20 millioner kroner årlig for å styrke tradisjonsbåtfeltet. Fem av dem er nødvendige for å få til et treårig båtbyggerstudium i regi av UiT Norges arktiske universitet. Fem millioner bør kanaliseres via flere stipendordninger for håndverkere i maritime fag som deles ut på Norsk håndverksinstitutt. Og ti millioner bør kanaliseres via Forbundet KYSTEN og frivillige organisasjoner for å styrke bruken av tradisjonsbåter, gjerne i samarbeid med museer langs kysten. På den måten vil vi ivareta både bredden og spydspissene som trengs innenfor tradisjonsbåtfeltet.

"Båtbyggerne" lanseres landet rundt
16.06.2021

Etter et års koronautsettelse skal vi endelig samle folk til fem lokale filmpremierer landet rundt. Vi gleder oss til å lansere dokumentaren "Båtbyggerne"! Den er like vakker som den er viktig.

Båtbyggerfilm tar form
3.01.2020

Nå legges siste hånd på verket. Sammen med Oslo Filmkompani lager vi film om tradisjonsbåtbygging. Se traileren her!