Tradisjonsbåt - bygging og bruk

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Her kan du lese alt om prosjektet.

Kirkebåten "Signe" ble første båt sjøsatt i første runde av prosjektet. Foto: Silje Ensby/Hardanger Fartøyvernsenter


En breddegave på 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB skal fordeles over fire år, på lokale prosjekter over hele landet. Formålet er å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Det vil vi gjøre gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som bygges.

Nå er andre og siste tildelingsrunde avsluttet. Disse sytten prosjektene fikk støtte, og starter opp i 2019, 2020 og 2021.

Disse elleve lokale prosjektene fikk finansiering i første tildelingsrunde.

Forbundet KYSTEN har nedsatt en arbeidsgruppe som sørger for å mest mulig ut av midlene vi har til rådighet. Gruppen består av både interne og eksterne folk som til sammen besitter bred kompetanse og oversikt over feltet. Kontaktperson: Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no.

Underveis vil vi utnytte til fulle de mulighetene dette gir oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger. Her kan du lese om vårt dokumentarfilmprosjekt.

Følg oss på facebook for fortløpende oppdateringer.

Presse: her ligger kontaktinfo og pressebilder

RELEVANTE NYHETER

Båtbyggerfilm tar form
3.01.2020

Nå legges siste hånd på verket. Sammen med Oslo Filmkompani lager vi film om tradisjonsbåtbygging. Se traileren her!

Nordfjordbåt sjøsatt i Gloppen
3.05.2019

Med støtte gjennom vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB bygges det tre nordfjordbåter på Sandane i Gloppen. Denne uka ble den første sjøsatt.

Sytten nye båtprosjekter går i gang
25.04.2019

Med 7,9 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB har vi muliggjort et lite skred av gode tradisjonsbåtprosjekter. Nå er de siste fire millionene fordelt.

Doblet pågang på tradisjonsbåtstøtte
11.02.2019

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB bruker vi 7,9 millioner kroner på å styrke norske klinkbåttradisjoner. Andre runde i prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk" utløste over dobbelt så mange søknader som vi fikk i fjor.

Nå utlyses runde to
12.12.2018

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi gode lokale prosjekter som tar sikte på å bevare kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter. Nå utlyses andre og siste runde.

Ansetter båtbygger i Buskerud
5.11.2018

Vil du lære å bygge elvebåt? Nedre Eiker kommune ansetter nå en båtbygger i halv stilling. Er det deg de ser etter?

Nytt filmprosjekt
27.09.2018

I høst går vi i gang å lage film under arbeidstittelen "Handlingsbåren kunnskap - fra tanke til båt". Med den vil vi gi et større publikum anledning til å forelske seg i båtene og fascineres av håndverket som ligger til grunn.

Første nybygg sjøsatt
10.09.2018

I helgen ble kirkebåten "Signe" døpt og sjøsatt på Hardangerfjorden. Det er den første av mange nybygde tradisjonsbåter som er finansiert gjennom vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB.

Disse får midler i år
28.08.2018

Elleve lokale båtbyggerprosjekter har fått innvilget finansiering gjennom Forbundet KYSTENs fireårige samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB. Her er listen!

Inviterer båtbyggere og båtbrukermiljøer til samarbeid
17.04.2018

Forbundet KYSTEN fikk 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet «Tradisjonsbåt – bygging og bruk». Nå inviteres miljøene til å sende inn forslag til lokale prosjekter vi kan bidra til å realisere.