Tradisjonsbåter - bygging og bruk

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget har vi gitt, og gir, tradisjonen et kjempeløft! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. Her kan du lese alt om prosjektet.

Kirkebåten "Signe" ble første båt sjøsatt i første runde av prosjektet. Foto: Silje Ensby/Hardanger Fartøyvernsenter


I juni 2022 ble Forbundet KYSTEN igjen tildelt en nasjonal breddegave fra Sparebankstiftelsen DNB, denne gangen på hele 12 millioner kroner. Breddegaven fra Sparebankstiftelsen DNB er svært gledelige nyheter for det norske tradisjonsbåtmiljøet, og ikke minst for norsk kystkulturarv. Formålet er å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner, dette gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som blir bygget. Det er ekstra stas å få innvilget et slikt beløp til bygging og bruk av tradisjonsbåter etter at nordiske klinkbåttradisjoner i desember 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB er et stort bidrag til målet om å sikre denne arvens levedyktighet i mange generasjoner fremover.

Tildelingen er del av Sparebankstiftelsen DNBs storsatsing «Håndverksløftet» som ble lansert i april i år. Formålet med satsingen er å gi barn og unge anledning til å bli kjent med tradisjonelle håndverksfag, og å gi dyktige unge tradisjonshåndverkere muligheter for å utvikle seg som utøvere og formidlere av sitt fag. Sparebankstiftelsen DNB er nest største eier av DNB, og det er utbyttet av dette eierskapet som deles ut til allmennyttige formål, med barn og unge som en viktig målgruppe.

Om prosjektets begynnelse og breddegavemidlene Forbundet KYSTEN ble tildelt i 2018:

En breddegave på 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB har, over fire år, blitt fordelt på lokale prosjekter over hele landet. Formålet har vært å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Dette gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som har blitt bygget.

Disse elleve lokale prosjektene fikk finansiering i første tildelingsrunde.
Andre og siste tildelingsrunde er avsluttet. Disse sytten prosjektene fikk støtte i andre runde, og de siste båtene ble ferdigbygget i løpet av 2021.

Underveis i prosjektet har vi til fulle utnyttet de mulighetene dette har gitt oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger, og vi har blant annet laget en dokumentarfilm, Båtbyggerne, som nå finnes tilgjengelig for allmennheten her.

Om prosjektets videreføring i 2022:

Forbundet KYSTEN har også denne gangen etablert en arbeidsgruppe som skal sørge for å få mest mulig ut av midlene vi har til rådighet. Gruppen består av både interne og eksterne folk som til sammen besitter bred kompetanse og oversikt over feltet. Kontaktperson: Tore Friis-Olsen, e-post: tore@kysten.no. Vi vil først utpå høsten publisere mer informasjon om blant annet søknadsfrister og kriterier.

Les mer her.

Følg oss på facebook for fortløpende oppdateringer.
Presse: her ligger kontaktinfo og pressebilder.

RELEVANTE NYHETER

KYSTEN 5 - Redaktørens leder: 20 millioner
15.11.2021

Vi trenger 20 millioner kroner årlig for å styrke tradisjonsbåtfeltet. Fem av dem er nødvendige for å få til et treårig båtbyggerstudium i regi av UiT Norges arktiske universitet. Fem millioner bør kanaliseres via flere stipendordninger for håndverkere i maritime fag som deles ut på Norsk håndverksinstitutt. Og ti millioner bør kanaliseres via Forbundet KYSTEN og frivillige organisasjoner for å styrke bruken av tradisjonsbåter, gjerne i samarbeid med museer langs kysten. På den måten vil vi ivareta både bredden og spydspissene som trengs innenfor tradisjonsbåtfeltet.

"Båtbyggerne" lanseres landet rundt
16.06.2021

Etter et års koronautsettelse skal vi endelig samle folk til fem lokale filmpremierer landet rundt. Vi gleder oss til å lansere dokumentaren "Båtbyggerne"! Den er like vakker som den er viktig.