Tradisjonsbåter - bygging og bruk

Med Sparebankstiftelsen DnB med på laget gir vi tradisjonen et kjempeløft! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022.

Kirkebåten "Signe" ble første båt sjøsatt i første runde av prosjektet. Foto: Silje Ensby/Hardanger Fartøyvernsenter


Kriteriene for årets søknadsrunde (2024)

Du kan søke her!

Her kan du lese Forbundet KYSTENs rapport om første runde av breddegaveprosjektet, som gikk fra 2018 - 2021.

Forbundet KYSTEN har fått 12 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DnB til enda en runde av prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk". Disse midlene skal vi fordele videre til gode lokale prosjekter over tre år. Målet er å sikre kunnskapen om bygging av båtene og sjømannskapet som skal til for å bruke dem. Prosjektene som får finansiering må ha fokus på kunnskapsoverføring og på nye brukergrupper med særskilt vekt på barn og unge. Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av både å sikre den tradisjonelle kunnskapen med å bygge små og åpne båter og videreføre kunnskapen om bruk av båtene; roing, seiling, friluftsliv med små og åpne båter. Prosjektet er med andre ord todelt og denne likeverdige vektingen på bygging og bruk må være helt sentralt innhold i søknader som fremmes. Se hvem som fikk tildelt støtte i tredje tilsagnsrunde av prosjektet her.

Om prosjektets begynnelse og breddegavemidlene Forbundet KYSTEN ble tildelt i 2018:

I 2018 ble Forbundet KYSTEN tildelt en breddegave på 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB som over fire år ble fordelt på lokale prosjekter over hele landet. Formålet har vært å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Dette gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som har blitt bygget. Her kan du lese rapporten om prosjektet.

Disse elleve lokale prosjektene fikk finansiering i første tildelingsrunde.
Andre og siste tildelingsrunde er avsluttet. Disse sytten prosjektene fikk støtte i andre runde, og de siste båtene ble ferdigbygget i løpet av 2021.

Underveis i prosjektet har vi til fulle utnyttet de mulighetene dette har gitt oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger, og vi har blant annet laget en dokumentarfilm, Båtbyggerne, som nå finnes tilgjengelig for allmennheten her.

Følg oss på facebook for fortløpende oppdateringer.
Presse: her ligger kontaktinfo og pressebilder.

RELEVANTE NYHETER

KYSTEN 5 - Redaktørens leder: 20 millioner
15.11.2021

Vi trenger 20 millioner kroner årlig for å styrke tradisjonsbåtfeltet. Fem av dem er nødvendige for å få til et treårig båtbyggerstudium i regi av UiT Norges arktiske universitet. Fem millioner bør kanaliseres via flere stipendordninger for håndverkere i maritime fag som deles ut på Norsk håndverksinstitutt. Og ti millioner bør kanaliseres via Forbundet KYSTEN og frivillige organisasjoner for å styrke bruken av tradisjonsbåter, gjerne i samarbeid med museer langs kysten. På den måten vil vi ivareta både bredden og spydspissene som trengs innenfor tradisjonsbåtfeltet.

"Båtbyggerne" lanseres landet rundt
16.06.2021

Etter et års koronautsettelse skal vi endelig samle folk til fem lokale filmpremierer landet rundt. Vi gleder oss til å lansere dokumentaren "Båtbyggerne"! Den er like vakker som den er viktig.