Presse

Vil du gjøre en sak med utgangspunkt i prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk"?

Kontaktpersoner hos Forbundet KYSTEN:
Tore Friis-Olsen, tore@kysten.no, tlf: 922 04 874

Vi hjelper gjerne med kontaktinfo til de lokale byggeprosjektene rundt i landet.

Pressebilder til fri bruk. Husk kreditering av fotograf.