UNESCO-nominasjon

Innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Bygging av oselver
Berit Osmundsen og Stig Hennemann bygger oselver ved Oselvarverkstaden. Foto: Vidar Langeland


English version

Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk kystkultur, båtbyggere, museer, kystlag og lokale foreninger har gått sammen om å få nominert nordiske klinkbåttradisjoner til innskriving på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Tradisjonsbåtbyggere, lokale foreninger, museer og andre miljøer i hele Norden fører i dag kunnskapen om bygging og bruk videre gjennom aktiviteter som roing, seiling, stevner og turer – miljøvennlig friluftsliv. Selv om tradisjonen ennå er levende ser vi at det stadig blir færre båtbyggere. På sikt kan både båtbyggerhåndverket og kunnskapen om bruk – sjømannskapet – forsvinne. En innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste vil kunne sikre synlighet og bevisstgjøring rundt den immaterielle kulturarvens betydning generelt og klinkbåttradisjonene spesielt.

Oselvarverkstaden (bildet) ble i 2016 innskrevet på UNESCOs liste over god vernepraksis. Vårt nordiske nominasjonsprosjekt retter seg mot UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Prosjektledelse og kontaktinfo

Liste over deltakere og støttespillere

UNESCO – intangible Cultural heritage: Official website

Prosjektet er støttet økonomisk av Nordisk ministerråd og Norsk kulturråd