The Nordic Clinker Boat Charter

To Seilende tradisjonsbåter i sundet ved Kistholmen. Foto: Tore Friis-Olsen
To Seilende tradisjonsbåter i sundet ved Kistholmen. Foto: Tore Friis-Olsen
26.09.2023

Charter for the safeguarding of Nordic clinker boat traditions was recently adopted and presented at a conference on Nordic clinker boat traditions which was held in Roskilde and Holbæk, 21 - 22 September this year.

Charter for vern av nordiske klinkbåttradisjoner ble nylig vedtatt og fremlagt på konferanse om nordiske klinkbåttradisjoner som ble arrangert i Roskilde og Holbæk, 21. – 22. september i år.

Support the charter by signing/Støtt charteret ved underskrift

The Nordic Clinker Boat Charter is based on the inscription of Nordic clinker boat traditions on UNESCO's representative list the intangible cultural heritage of Humanity

Charteret bygger på inskripsjonen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Read the charter/les charteret her:

- Icelandic version of the charter
- English version of the charter
- Finnish version of the charter
- Faroese version of the charter
- North sami version of the charter
- Norwegian version of the charter

--------------------------------------------------------

- Charteret; bakgrunn og formål