Tidsskriftet KYSTEN

Ingen andre tidsskrifter dekker kystkultur like grundig som KYSTEN. Vi har 20 000 lesere i hele landet.

Vårt tidsskrift er mer enn et medlemsblad. I hvert nummer skriver kompetente fagpersoner og dyktige formidlere om det de kan best, og de får lov til å gå i dybden. Redaktør Atle Knutsen har et stort nettverk av skribenter som bidrar med godt stoff. I tillegg møter vi både entusiaster og spesialister som er med å forme vårt felt.

Tidsskriftet KYSTEN kommer ut fem ganger i året, og distribueres til medlemmene våre, samarbeidspartnere, museer og andre relevante institusjoner.

Tradisjonsbåtkonferansen i Tønsberg

Denne gang var det særlig håndverk som er nødvendige for å kunne bruke tradisjonsbåter som var på agendaen.

Les artikkel fra nyeste nummer

Bli medlem

Alle våre medlemmer får tilsendt tidsskriftet Kysten fem ganger i året, i tillegg til mange andre medlemsgoder.

BLI MEDLEM