Tidsskriftet KYSTEN

Ingen andre tidsskrifter dekker kystkultur like grundig som KYSTEN. Vi har 20 000 lesere i hele landet.

Vårt tidsskrift er mer enn et medlemsblad. I hvert nummer skriver kompetente fagpersoner og dyktige formidlere om det de kan best, og de får lov til å gå i dybden. Redaktør Bente Foldvik har et stort nettverk av skribenter som bidrar med godt stoff. I tillegg møter vi både entusiaster og spesialister som er med å forme vårt felt.

Tidsskriftet KYSTEN kommer ut fem ganger i året, og distribueres til medlemmene våre, samarbeidspartnere, museer og andre relevante institusjoner.

Kystled - bak kulissene

Kystled er blitt et etablert og populært tilbud, 22 år etter ideen ble lansert.

Les artikkel fra nyeste nummer

Bli medlem

Alle våre medlemmer får tilsendt tidsskriftet Kysten fem ganger i året, i tillegg til mange andre medlemsgoder.

BLI MEDLEM