Annonser

Tidsskriftet Kysten har 20 000 voksne lesere som er spesielt interessert i kystkultur.

KYSTEN står i en særstilling for sine lesere; ingen andre magasiner dekker samme stoffområde.

  • 20 000 lesere
  • Leserne er over 30 år med høy årsinntekt
  • 100% gjør mer enn bare å bla igjennom
  • 72% bruker vanligvis mer enn 30 minutter på bladet, dette er et meget høyt tall.
  • 80% oppbevarer bladet i en måned eller mer, hele 57% i mer enn ett år.

Vi hjelper deg med å utforme annonser.

Medlem av Den Norske Fagpresses Forening. Opplagskontrollert.

Vår annonsekonsulent Liselotte Sarilla treffes på

  • telefon 996 26 147
  • e-post sarilla@online.no

Se også informasjon hos Fagpressen

Annonsefrister fremover:
Nr. 5, 2020 - 30.10.2020
Nr. 1, 2021 - 2.12.2020
Nr. 2, 2021 - 17.2.2021
Nr. 3, 2021 - 21.4.2021
Nr. 4, 2021 - 4.8.2021
Nr. 5, 2021 - 6.10.2021