Annonser

Tidsskriftet Kysten har 20 000 voksne lesere som er spesielt interessert i kystkultur.

KYSTEN står i en særstilling for sine lesere; ingen andre magasiner dekker samme stoffområde.

  • 20 000 lesere
  • Leserne er over 30 år med høy årsinntekt
  • 100% gjør mer enn bare å bla igjennom
  • 72% bruker vanligvis mer enn 30 minutter på bladet, dette er et meget høyt tall.
  • 80% oppbevarer bladet i en måned eller mer, hele 57% i mer enn ett år.

Vi hjelper deg med å utforme annonser. Her finner du mer informasjon om annonsering i Tidsskriftet KYSTEN.

Medlem av Fagpressen. Opplagskontrollert.

Vår annonsekonsulent Salgs Forum AS treffes på

  • telefon 915 90 578
  • e-post post@salgs-forum.no

Se også informasjon hos Fagpressen

Annonsefrister fremover:
KYSTEN nr. 1/24 - materiellfrist 14. desember
KYSTEN nr. 2/24 - materiellfrist 15. februar
KYSTEN nr. 3/24 - materiellfrist 11. april
KYSTEN nr. 4/24 - materiellfrist 1. august
KYSTEN nr. 5/24 - materiellfrist 3. oktober

Her
kan annonsører og andre interesserte se Forbundet KYSTENs leserkretsundersøkelse for Tidsskriftet KYSTEN fra 2021.