Hefter og rapporter

Her kan du laste ned diverse veiledere, prosjekt- og kartleggingsrapporter som vi har utarbeidet de siste årene.

Kystlagsundersøkelsen


Kystlagsundersøkelsen 2016 (rapport 2017)
Status for hele "landskapet" av kystlag, oppsummert i tall og tekst.

Status kulturminner langs kysten (2016)
Kartlegging av hva som finnes av lokale og regionale kulturminneplaner, og hva som omfattes av disse planene.

Langsom læring (2016)
Spørreundersøkelse som avdekker omfanget av kunnskap om bygging og vedlikehold av trebåter, og etterspørselen etter mer opplæring/utdanning.

HMS-veileder for kystlagene (2016)
Vi har laget ferdige HMS-dokumenter som kun krever litt lokal tilpasning av hvert kystlag.

Personvernerklæring (2018)
Slik behandler vi de personlige opplysningene vi har om våre medlemmer.

Kystlagsarbeid (oppdatert 2016)
Mange gode tips og nyttig info for tillitsvalgte i kystlagene.

Kystkultursentra (oppdatert 2016)
Hva er et kystkultursenter, og hvor finnes de?

Roknappen-materiell
Her lenkes til diplom, logo og oppgavehefte for ro-opplæringen "Roknappen".


Her ligger Forbundet KYSTENs gjeldende styringsdokumenter

Savner du noe? Ta kontakt! Tlf 22424282