Hefter og rapporter

Her kan du laste ned diverse veiledere, prosjekt- og kartleggingsrapporter som vi har utarbeidet de siste årene.


Forbundet KYSTENs bærekraftsstrategi (2022)
Landsmøtet i 2021 vedtok at Forbundet KYSTEN gjennom sitt arbeid skal bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. I Forbundet KYSTENS handlingsprogram står det at FNs bærekraftsmål skal legge føringer for våre aktiviteter.

Hvordan implementere Forbundet KYSTENs bærekraftstrategi i ditt kystlag? (2022)
Dette er et hefte som handler om hvordan kystlagene kan implementere Forbundet KYSTENs bærekraftsstrategi i sin virksomhet og er altså et dokument med råd, tips og forslag som kystlagene kan vende seg til i arbeidet med å jobbe mot et bærekraftig samfunn og lokalsamfunn. Dette er et dynamisk dokument, og vi ønsker kystlagene velkomne til å komme med egne forslag til punkter i dette dokumentet.

Sjøfartsdirektoratets regler og forskrifter som er relevante for kystlagenes virksomhet
Hva er lov og ikke lov? Hvilke krav må vi innfri? Terje Planke har laget en oversikt for oss. Les også oppklarende artikkel om regler og unntak her.

Rapport forprosjekt: Verneplan for små og åpne båter (2020)
På oppdrag fra Riksantikvaren har Forbundet KYSTEN gjort forarbeidet for en egen verneplan for de små åpne båtene som faller utenfor verneplanen for fartøy.

Kystlagsarbeid (oppdatert 2022)
Mange gode tips og nyttig info for tillitsvalgte i kystlagene.

HMS-arbeid i kystlagene (oppdatert 2022)
Vi har laget ferdige HMS-dokumenter som kun krever litt lokal tilpasning av hvert kystlag.

Kystlagsundersøkelsen 2016 (rapport 2017)
Status for hele "landskapet" av kystlag, oppsummert i tall og tekst.

Status kulturminner langs kysten (2016)
Kartlegging av hva som finnes av lokale og regionale kulturminneplaner, og hva som omfattes av disse planene.

Langsom læring (2016)
Spørreundersøkelse som avdekker omfanget av kunnskap om bygging og vedlikehold av trebåter, og etterspørselen etter mer opplæring/utdanning.

Personvernerklæring (2018)
Slik behandler vi de personlige opplysningene vi har om våre medlemmer.

Kystkultursentra (oppdatert 2016)
Hva er et kystkultursenter, og hvor finnes de?

Roknappen-materiell
Her lenkes til diplom, logo og oppgavehefte for ro-opplæringen "Roknappen".

Her ligger Forbundet KYSTENs gjeldende styringsdokumenter

Savner du noe? Ta kontakt! Tlf.: 22424282