Kystkultursentra

Forbundet KYSTEN bidrar til å opprette lokale kystkultursentra rundt om i landet. Et kystkultursenter er et utstillingsvindu for den lokale kystkulturen og en base for læring og aktivitet for skoleverk, lokalbefolkning og tilreisende.

Bragdøya kystkultursenter

Bragdøya kystkultursenter utenfor Kristiansand drives av Bragdøya kystlag, som er vårt største. Foto: Tuva Løkse


Hovedmål for kystkultursentra

  • Virksomheten skal styrke tilhørigheten til den lokale kystkultur.
  • Virksomheten skal preges av aktivitet, deltakelse, fellesskap og samhold.
  • Samhandling mellom eldre og yngre skal sikre at kunnskapene overføres til neste generasjon.
  • Den fysiske rammen bør være eldre bygninger og anlegg med selvstendig kulturhistorisk verdi.
  • Utformingen skal være typisk for stedets kystkultur.
  • Nybygg skal ta utgangspunkt i den lokale byggeskikken.


De største kystkultursentra langs kysten:

  • Bratteberg båtbyggeri og kystkultursenter i Grimstad
  • Tørrfiskbrygga kystkultursenter i Brønnøysund
  • Nyholmen kystkultursenter i Bodø