Roknappen

Forbundet KYSTEN vil at alle skal få oppleve gledene ved å ro! Derfor tilbyr vi et hefte med enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til ferdighetsprøven, "Roknappen". I dag brukes Roknappen blant annet i samarbeid mellom skoler og kystlag i formidling av kystkultur og kystfriluftsliv. Den er også svært populær som barneaktivitet på kystlagenes arrangementer.

Lær å ro hos kystlagene!

Foto: Toril Hægeland


Å dra på tur med tradisjonelle trebåter, for årer eller seil, er naturnært og byr på flotte friluftslivsopplevelser. I vår tid, med stort fokus på både bærekraft og folkehelse, er de tradisjonelle robåtene mer aktuelle enn noen gang. Men vi må lære å håndtere båtene slik at vi kan ferdes trygt! Gjennom Roknappen lærer barn og unge sikkerhet og sjøvett slik at de ikke skal utsette seg selv eller andre for fare, men kunne glede seg over å ferdes i robåt.

Stoffet til Roknappen har vi hentet fra henholdsvis heftene Roerkurs (Jan Rosenlund, Pedagogisk senter, Kristiansand, 2000) og Hvordan lærer vi barn å ro? (Knut Berntsen, Polarsirkelen Friluftsråd, Nesna, 2009). Takk til Jan Rosenlund og Knut Berntsen for bruk av stoffet, og for verdifulle innspill og bidrag i arbeidet med Roknappen!

Ønsker du å få materialet tilsendt, så bare ta kontakt! forbundet@kysten.no, tlf: 22424282. Du kan også laste ned diplom, logo og oppgavehefte.