Roknappen

Forbundet KYSTEN vil at flest mulig oppdager gledene ved å ro! Derfor tilbyr vi et hefte med enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve, "Roknappen". I dag brukes Roknappen blant annet i samarbeid mellom skoler og kystlag i formidling av kystkultur og kystfriluftsliv. Den er også svært populær som barneaktivitet på kystlagenes arrangementer.

Lær å ro hos kystlagene!

Foto: Toril Hægeland

Tidligere var det å ro en viktig del av hverdagen til de fleste som bodde langs kysten. Er denne tradisjonen blitt borte?

Neida! Forbundet KYSTEN arbeider aktivt med vern og bevaring av den rikholdige floraen vi har av tradisjonelle robåter langs hele kysten i Norge. Kystlag, museer og andre lokale krefter har berget mange eldre båter som i dag brukes aktivt til roing og seiling. Båtbyggere fører kulturarven videre ved å bygge nye tradisjonsbåter.

Å dra på tur med tradisjonelle robåter, for årer eller seil, er naturnært og byr på flotte friluftslivsopplevelser. I vår tid, med stort fokus på miljøvennlig framferd og fysisk aktivitet, er de tradisjonelle robåtene mer aktuelle enn noen gang. Men vi må lære å håndtere båtene slik at vi kan ferdes trygt! Gjennom Roknappen lærer barn og unge sikkerhet og sjøvett slik at de ikke skal utsette seg selv eller andre for fare, men kunne glede seg over å ferdes i robåt.

Stoffet til Roknappen har vi hentet fra henholdsvis heftene Roerkurs (Jan Rosenlund, Pedagogisk senter, Kristiansand, 2000) og Hvordan lærer vi barn å ro? (Knut Berntsen, Polarsirkelen Friluftsråd, Nesna, 2009). Takk til Jan Rosenlund og Knut Berntsen for bruk av stoffet, og for verdifulle innspill og bidrag i arbeidet med Roknappen!

Ønsker du å få materialet tilsendt, så bare ta kontakt! forbundet@kysten.no, tlf: 22424282.