Roknappen

Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene ved å ro tradisjonsbåter. Derfor har vi utarbeidet et hefte med enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve, Roknappen. I dag brukes Roknappen blant annet i samarbeid mellom skoler og kystlag hvor formidling av kystkultur og kystfriluftsliv står sentralt. Den er også svært populær som barneaktivitet på kystlagenes arrangementer.

Lær å ro hos kystlagene!

Foto: Toril Hægeland

Tidligere var det å ro en viktig del av hverdagen til de fleste som bodde langs kysten. Slik er det ikke lenger. Da motoren ble vanlig forsvant årebruken nesten helt. En flere tusen år gammel tradisjon så ut til å bli helt borte.

Men ikke helt! Forbundet KYSTEN arbeider aktivt med vern og bevaring av den rikholdige floraen vi har av tradisjonelle robåter langs hele kysten i Norge. Kystlag, museer og andre lokale krefter har berget mange eldre båter som i dag brukes aktivt til roing og seiling. Båtbyggere fører kulturarven videre ved å bygge nye tradisjonsbåter.

Å dra på tur med tradisjonelle robåter, for årer eller seil, er naturnært og byr på flotte friluftslivsopplevelser. I vår tid, med vekt på miljøvennlig framferd og fysisk aktivitet, er de tradisjonelle robåtene mer aktuelle enn noen gang. Men vi må lære å håndtere båtene slik at vi kan ferdes trygt! Gjennom Roknappen lærer barn og unge sikkerhet og sjøvett slik at de ikke skal utsette seg selv eller andre for fare, men kunne glede seg over å ferdes i tradisjonsbåt langs kysten.

Stoffet til Roknappen har vi hentet fra henholdsvis heftene Roerkurs (Jan Rosenlund, Pedagogisk senter, Kristiansand, 2000) og Hvordan lærer vi barn å ro? (Knut Berntsen, Polarsirkelen Friluftsråd, Nesna, 2009). Takk til Jan Rosenlund og Knut Berntsen for bruk av stoffet, og for verdifulle innspill og bidrag i arbeidet med Roknappen!

Ønsker du å få materialet tilsendt, så bare ta kontakt! forbundet@kysten.no, tlf: 22424282.