Organisasjonen

Forbundet KYSTEN ble stiftet i 1979 og er en demokratisk, politisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

Forbundet KYSTENs vimpel vaier i vinden

Foto: Eva Sydskjør/ Folla kystlag

Målet vårt er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

  • Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig. 
  • Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien.
  • Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk.
  • Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg.

Her finner du våre styringsdokumenter.

Landsmøtet er vårt høyeste organ, og avholdes i april hvert annet år. Der velges et landsstyre som styrer organisasjonen mellom landsmøtene. 

Landsstyret i Forbundet KYSTEN
Foto: Tuva Løkse


Vårt landsstyre består av:

Leder: Asgeir K. Svendsen, Nærsnes kystlag, Buskerud, tlf: 90526267, asgeir@ticon.no

Nestleder: Tove Aurdal Hjellnes, Bjørkedal kystlag, Møre og Romsdal, tlf: 91842458, keipen@online.no

Styremedlem: Ingunn  Vardøy, Hope Trebåtlag, Hordaland, tlf: 97110288, sangvard@online.no

Styremedlem: John Kåre Olsen, Alstahaug kystlag, Nordland, tlf: 48168283, john-kare.olsen@kdu.no

Styremedlem: Torill M. Domaas, Indre Sogn kystlag, Sogn og Fjordane, 97640365, torill.domaas@gmail.com

Styremedlem: Robijne Verstegen, Rygja kystlag, Rogaland, tlf: 95429318, robijne@gmail.com

Styremedlem: Bjørn Navjord, Gokstad kystlag, Vestfold, tlf: 92407433, post@gokstadkystlag.no

1.vara:  Marit Mørtsell, Gratangen kystlag
2.vara: Hege Therese Syvertsen, Bragdøya kystlag
3.vara: Anita Johannesen, direktemedlem (ikke på bildet)

Forbundet KYSTEN har for tiden seks ansatte, hvorav fem holder til i Kulturvernets hus i Oslo sentrum. Redaktør for bladet vårt holder til i Kviby i Finnmark.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN som sendes til våre medlemmer og samarbeidspartnere fem ganger i året. 

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Så flott! Start med å lese dette.