Organisasjonen

Forbundet KYSTEN er en demokratisk, politisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon som ble stiftet i 1979.

Forbundet KYSTENs vimpel vaier i vinden

Foto: Eva Sydskjør/ Folla kystlag


I tillegg til andre kulturverninteresser er målet til Forbundet KYSTEN å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

  • Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig.
  • Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien.
  • Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk.
  • Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg.

Her finner du våre styringsdokumenter.

Landsmøtet er vårt høyeste organ, og avholdes i april hvert annet år. På landsmøtet velges et landsstyre som styrer organisasjonen mellom landsmøtene.

Landsstyret, fra venstre: Hanne Seljesæter, Marit Mørtsell, Kari Løvland, John Kåre Olsen, Daghild Alvestad, Asgeir K. Svendsen, Tove Aurdal Hjellnes, Kjartan Fønstelien, Egil Eide. Ikke tilstede: Aage Arnold Haugan


Forbundet KYSTENs landsstyre

Leder: Asgeir K. Svendsen, Nærsnes kystlag, Viken
asgeir.svendsen@ticon.no, tlf: 905 26 267

Nestleder: Tove Aurdal Hjellnes, Bjørkedal kystlag, Møre og Romsdal, keipen@online.no, tlf: 918 42 458

Styremedlem: Hanne Seljesæter, kystlaget Salta

Styremedlem: Marit Mørtsell, Gratangen kystlag

Styremedlem: John Kåre Olsen, Alstahaug kystlag

Styremedlem: Egil Eide, kystlaget Trondhjem

Styremedlem: Aage Arnold Haugan, direktemedlem

1. vara: Daghild Alvestad, Sandviken kystlag
2. vara: Kjartan Fønstelien, kystlaget Viken
3. Kari Løvland, Bragdøya kystlag

Forbundet KYSTEN har for tiden seks ansatte, hvorav fem holder til i Kulturvernets hus i Oslo sentrum. Redaktøren for bladet vårt holder til i Brevik i Telemark.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN som sendes til våre medlemmer og samarbeidspartnere fem ganger i året.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Så flott! Start med å lese dette.