Organisasjonen

Forbundet KYSTEN er en demokratisk, politisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon som ble stiftet i 1979.

Forbundet KYSTENs vimpel vaier i vinden

Foto: Eva Sydskjør/ Folla kystlag


I tillegg til andre kulturverninteresser er målet til Forbundet KYSTEN å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

  • Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig.
  • Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien.
  • Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk.
  • Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg.

Her finner du våre styringsdokumenter.

Landsmøtet er vårt høyeste organ, og avholdes i april hvert annet år. På landsmøtet velges et landsstyre som styrer organisasjonen mellom landsmøtene.

Foto: Tuva Løkse


Forbundet KYSTENs landsstyre

Leder: Asgeir K. Svendsen, Nærsnes kystlag, Viken
asgeir.svendsen@ticon.no, tlf: 905 26 267

Nestleder: Tove Aurdal Hjellnes, Bjørkedal kystlag, Møre og Romsdal, keipen@online.no, tlf: 918 42 458

Styremedlem: John Kåre Olsen, Alstadhaug kystlag, Nordland

Styremedlem: Ingunn Vardøy, Hope Trebåtlag, Vestland

Styremedlem: Robijne Verstegen, Rygja kystlag, Rogaland

Styremedlem: Marit Mørtsell, Gratangen kystlag, Troms og Finnmark

Styremedlem: Egil Eide, Kystlaget Trondhjem, Trøndelag

1. vara: Daghild Alvestad, Sandviken kystlag, Vestland
2. vara: Kjartan Fønstelien, Kystlaget Viken, Oslo
3. vara: Hanne Seljesæter, Kystlaget Salta, Nordland

Forbundet KYSTEN har for tiden seks ansatte, hvorav fem holder til i Kulturvernets hus i Oslo sentrum. Redaktør for bladet vårt holder til i Kviby i Finnmark.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN som sendes til våre medlemmer og samarbeidspartnere fem ganger i året.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Så flott! Start med å lese dette.