Organisasjonen

Forbundet KYSTEN ble stiftet i 1979 og er en demokratisk, politisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon.

Forbundet KYSTENs vimpel vaier i vinden

Foto: Eva Sydskjør/ Folla kystlag

Målet vårt er - i samarbeid med andre kulturverninteresser - å styrke vår identitet som kystfolk, herunder:

  • Fremme bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø forøvrig.
  • Drive opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av menneskelige og kulturelle tradisjoner i kysthistorien.
  • Vedlikeholde og utvikle tradisjoner i næring og håndverk.
  • Øke den faglige standard i vedlikehold og sikkerhet ved bruken av fartøyer og anlegg.

Her finner du våre styringsdokumenter.

Landsmøtet er vårt høyeste organ, og avholdes i april hvert annet år. Der velges et landsstyre som styrer organisasjonen mellom landsmøtene.

Foto: Tuva Løkse

Forbundet KYSTENs landsstyre

Leder: Asgeir K. Svendsen, Nærsnes kystlag, Buskerud
asgeir.svendsen@ticon.no, tlf: 905 26 267

Nestleder: Tove Aurdal Hjellnes, Bjørkedal kystlag, Møre og Romsdal
keipen@online.no, tlf: 918 42 458

Styremedlem: Bjørn Navjord, Gokstad kystlag, Vestfold

Styremedlem: John Kåre Olsen, Alstadhaug kystlag, Nordland

Styremedlem: Ingunn Vardøy, Hope Trebåtlag, Hordaland

Styremedlem: Robijne Verstegen, Rygja kystlag, Rogaland

Styremedlem: Marit Mørtsell, Gratangen kystlag, Troms

1.vara:Egil Eide, Kystlaget Trondhjem, Trøndelag
2.vara: Tove Helen Grimsby, Kystlaget Utsira, Rogaland (ikke på bildet)
3.vara: Kjell Berge, Bragdøya kystlag, Vest-Agder

Forbundet KYSTEN har for tiden seks ansatte, hvorav fem holder til i Kulturvernets hus i Oslo sentrum. Redaktør for bladet vårt holder til i Kviby i Finnmark.

Vi utgir tidsskriftet KYSTEN som sendes til våre medlemmer og samarbeidspartnere fem ganger i året.

Vurderer du å starte et nytt kystlag? Så flott! Start med å lese dette.