Internasjonalt arbeid

Forbundet KYSTEN ønsker å fremme internasjonalt samarbeid om vern av maritim kulturarv og kystkultur. Vi arbeider derfor aktivt med utveksling og organisasjonsutvikling og deltar på internasjonale festivaler og konferanser.

Kroatisk bruksbåt

Foto: Ivo Pervan

Vårt internasjonale engasjement og samarbeid består for tiden av følgende aktiviteter og prosjekter:

  • Nordisk samarbeid om å få innskrevet nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs representative liste over mennesketens immaterielle kulturarv.
  • Deltagele på nordiske og europeiske festivaler og seminarer.
  • Utveksling med organisasjoner og båtbyggere i Frankrike, Kroatia og på Zanzibar.

 

Vi er aktivt med i følgende nettverk og organisasjoner:

  • Nordisk nettverk om UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven.
  • Medlem av UNESCO ICH NGO FORUM – intangible cultural heritage and civic society.

 

Forbundet KYSTEN er akkreditert som rådgivende organisasjon (NGO) av UNESCO, og har dermed status som rådgivere for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.