Internasjonalt arbeid

Forbundet KYSTEN samarbeider med internasjonale aktører om vern av maritim kulturarv og kystkultur. Vi arbeider derfor aktivt og målrettet med utveksling og organisasjonsutvikling, og vi deltar på internasjonale festivaler og konferanser.

Kroatisk bruksbåt

Foto: Ivo Pervan


Vårt internasjonale engasjement og samarbeid består av følgende aktiviteter og prosjekter:

  • Nordisk samarbeid om å få innskrevet nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs representative liste over mennesketens immaterielle kulturarv.
  • Deltagele på nordiske og europeiske festivaler og seminarer.
  • Faglig og gjensidig utveksling med organisasjoner og båtbyggere i Frankrike, Kroatia og på Zanzibar.

Vi er med i følgende nettverk og organisasjoner:

  • Nordisk nettverk for UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven.
  • Medlem av UNESCO ICH NGO FORUM – intangible cultural heritage and civic society.

Forbundet KYSTEN er akkreditert som rådgivende organisasjon (NGO) av UNESCO, og har dermed status som rådgivere for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.