Aktuelle prosjekter

Her kan du lese om noe av det vi jobber med akkurat nå.

Foto: Yngve Halvorsen

Nytt liv i naust og sjøhus
Sammen med Sparebankstiftelsen DNB og engasjerte dugnadsfolk i hele landet skal vi skape nytt liv og ny aktivitet i restaurerte naust og sjøhus landet rundt. Les mer.

Tradisjonsbåtbygging- og bruk
Forbundet KYSTEN har fått innvilget en stor breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB til et fireårig prosjekt som fremmer bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Prosjektet har muliggjort byggingen av rundt 50 nye tradisjonsbåter som skal brukes av barn og unge. Les mer.

Modulbasert trebåtbyggerutdanning
Sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon og utvalgte båtbyggerier har vi utviklet et modulbasert trebåtbyggerkurs for deg som er nysgjerrig på faget. Les mer.


NYLIG AVSLUTTEDE PROSJEKTER

Nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCO-liste

Forbundet KYSTEN ledet arbeidet med en felles nordisk søknad om å få oppført nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Det norske kulturdepartementet fremmet nominasjonen vår på vegne av alle de nordiske landene i mars 2020. Den 14. desember 2021 var innskrivningen et faktum! Nordiske klinkbåttradisjoner er nå altså på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Ny utgave av Kystsangboka
Kystsangboka som vi ga ut i samarbeid med forlaget Noteservice i 2014 ble svært populær og solgte ut flere opplag. I 2020 kom vi med en utvidet og revidert utgave. Les mer om Den nye kystsangboka her. Sikre deg et eksemplar og stem i!

Marmelpass for hele landet
Ikke alle barn har kunnskap om kystfriluftsliv- eller kultur, selv om de vokser opp langs kysten. Det er det flere kystlag som vil gjøre noe med. Noen har utviklet gode undervisningsopplegg for SFO og skoleklasser. Ett av disse er Øksnes kystlag i Vesterålen som har laget et supert opplegg kalt "Marmelpasset", et lokalt forankret formidlingsopplegg om kystkultur og friluftsliv for barn og unge i kommunen. Sammen med Øksnes kystlag har vi fått laget en versjon av Marmelpasset som kan brukes av alle kystlag og andre som ønsker å engasjere barn i egen kystkultur - hvor som helst i landet. Les mer.

Miljøprosjekter i kystlagene
I 2018 fikk vi innvilget en søknad hos Stiftelsen UNI om 600 000 kroner til å hjelpe kystlagene å realisere konkrete miljøforbedringer rundt driften av deres bygninger, fartøyer og anlegg. Disse ble fordelt på 30 prosjekter som ble gjennomført i 2018-2020.

Les mer om Forbundet KYSTEN