Aktuelle prosjekter

Her er noe av det vi jobber vi med akkurat nå.

Foto: Yngve Halvorsen


Tradisjonsbåtbygging- og bruk
På tampen av 2017 fikk vi innvilget 7,8 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB til et fireårig prosjekt for å fremme bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Rett før sommeren 2018 ble første runde med byggeprosjekter innvilget finansiering. Les mer

Miljøprosjekter i kystlagene
I 2018 fikk vi innvilget en søknad hos Stiftelsen UNI om 600 000 kroner til å hjelpe kystlagene å realisere konkrete miljøforbedringer rundt driften av deres bygninger, fartøyer og anlegg. Disse er nå fordelt på 30 gode prosjekter i kystlagene, som gjennomføres i 2018-2019. Vi følger opp de lokale prosjektene og fungerer som koordinerende bindeledd med Stiftelsen UNI.

Nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCO-liste
Forbundet KYSTEN leder arbeidet med en felles nordisk søknad om å få oppført nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Søknaden ble overlevert Kulturrådet i juni 2018. Kulturrådet vil jobbe videre med nominasjonen, med Forbundet KYSTEN som en viktig rådgiver fremover. Det norske kulturdepartementet vil fremme søknaden på vegne av alle de nordiske landenes kulturdepartementer så snart det lar seg gjøre. Les mer

Modulbasert trebåtbyggerutdanning
Sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon og utvalgte båtbyggerier har vi utviklet et modulbasert trebåtbyggerkurs for deg som er nysgjerrig på faget. Les mer

Marmelpass for hele landet
Langt fra alle barn i dag har noen kunnskap om kystfriluftsliv- eller kultur, selv om de vokser opp langs kysten. Det er det flere kystlag som vil gjøre noe med. Noen har utviklet gode undervisningsopplegg for SFO og skoleklasser. Ett av disse er Øksnes kystlag i Vesterålen som har laget et godt opplegg rundt "Marmelpasset", et lokalt forankret opplegg i kystkultur og friluftsliv for barn og unge i kommunen. Flere kystlag har signalisert at de ønsker seg en utgave av Øksnes kystlags marmelpass som lett kan tilpasses alle kystlag. Det er vi nå i gang med å lage!

Ny utgave av Kystsangboka
Kystsangboka som vi ga ut i samarbeid med forlaget Noteservice i 2014 ble så populær at vi nå er helt utsolgt. Når vi nå gir den ut på nytt blir det i en utvidet og litt revidert utgave. Eller enda flottere, om vi får si det selv. Vi sikter på lansering i løpet av 2019.

Roruter
I Norge drives det nå storstilt merking av turer på land, både fotturer og sykkelturer, og disse graderes etter den nasjonale merkehåndboka. I den forbindelse har blant annet padleforbundet begynt å gradere kajakkruter. Forbundet KYSTEN ønsker å være med på dette og kommer nå med en rekke rutebeskrivelser som egner seg for robåt. Vi jobber med å samle inn beskrivelser av roturer, for så å gradere disse i samarbeid med kystlagene. Målet med prosjektet er å få enda flere til å oppdage gledene ved et aktivt kystfriluftsliv i robåt. Les mer


Nylig avsluttet:

Filmer fra kystlagsnorge
Vi ga videojournalist Sveinung Uddu Ystad i oppdrag å lage fem korte filmer fra kystlagene. I løpet av 2017 besøkte han et knippe kystlag fra nord til sør, og fanget på film det brede spekteret av aktiviterer vi holder på med, og de hyggelige felleskapene som kystlagene utgjør. Vi har også fått laget en fin liten film fra Forbundet KYSTENs ungdomsseilas 2017. Alle filmene finner du her. De ligger også på youtube, og spres for alle vinder i sosiale medier. Lik og del!

"Velkommen ombord!" og "Lær i leia"
Våren 2017 delte vi ut 450 000 kroner til gode kystlagsprosjekter knyttet til henholdsvis inkludering og opplæring i båtbruk. Pengene fikk vi som del av Stiftelsen UNIs miljøvernpris i 2016. Les mer

Bokutgivelse: "Lær å seile åpen tradisjonsbåt"
Forbundet KYSTEN og Flyt Forlag har nylig gitt ut en enkel innføringsbok i seiling med åpne tradisjonsbåter. Boka skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor seiling med råseil og spriseil. Tradisjonsbåtseilerne Tora Heide og Terje Planke bidrar til det faglige innholdet i boka, og Anne Nygren står for illustrasjonene. Med denne boka ønsker vi å øke kunnskapen om bruk av tradisjonsbåter, og senke terskelen for at nye seilere skal hive seg ut i det. Boka han kjøpes her.

Les mer om Forbundet KYSTEN