Marmelpasset

Gi barna en god ramme for å bli kjent med sin lokale kystkultur. La dem bli "borgere av Marmelens rike"!

Foto: Øksenes kystlag


Hva er Marmelpasset?

Marmelpasset er et hefte som fungerer som kompetansebevis for en rekke kystkulturferdigheter og kunnskap. Det skaper en helhetlig ramme som kystlag og andre voksne kan bruke til å guide grupper av barn gjennom ferdigheter, kunnskap, undring og undersøkelser på og ved sjøen. For hvert punkt man viser at man mestrer får man et stempel i passet, og ved gjennomført åtte av de tolv punktene kan man med stolthet si at man er en borger av Marmelens rike.

Kystlaget avgjør hvilke åtte av de tolv aktivitetene som passer best for dem å arrangere. Målgruppa er barn fra ca. 9 til 12 år. Opplegget er ikke unnagjort på en dag eller to, men noen av oppgavene kan fint gjennomføres parallelt, som knuter og ro-opplæring, og strandrydding og registrering av liv i fjæra. Marmelpasset er et kompetansebevis som ungene er stolte av å ha oppnådd, og da må det gjøres ordentlig.

De 12 aktivitetene/ferdighetene er:

1. Ro og oppfør deg høvisk i robåt
2. Lag fire knoper og stikk
3. Gjenkjenn ti ulike saltvannsfisker
4. Gjenkjenn ulike typer fiskeredskaper
5. Behandle fisk
6. Tilberede et måltid
7. Lær om gamle og nye båter
8. Finn ut hva noen mystiske ord på seil og båt betyr
9. Gjenkjenn ulike typer tang og tare
10. Registrer livet i fjæra
11. Rydd en strand
12. Finn og fortell et eventyr eller sagn, eller demonstrer en lek barn lekte i gamle dager.

Hvordan komme i gang?
Vi vil at opplegget skal være tilgjengelig for alle som vil bruke det. For kystlagene er passene gratis, mens vi tar 10 kr. per pass fra andre som bestiller. Alle må kjøpe et Marmel-stempel første gang de bestiller. Det koster kr. 200 for kystlagene og kr. 300 for andre.

Bestillinger sendes til mona@kysten.no

Ta kontakt med rådgiver for friluftsliv og ungdom, Tora Bakkemo for spørsmål, råd og hjelp. tora@kysten.no

Marmelpasset er utviklet av Øksnes kystlag, og den nasjonale versjonen er tilpasset i samarbeid med Forbundet KYSTEN. Prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune, Norsk Kulturfond, Miljødirektoratet, Forbundet KYSTEN og Øksnes kommune.