Trebåtbygging - vi må redde kunnskapen!

​Forbundet KYSTEN vil ta vare på kunnskapen om trebåtbygging og sørge for at den læres videre. Det gjør vi gjennom følgende prosjekter og satsninger.

  • Forbundet KYSTEN leder et bredt nordisk samarbeid om få innskrevet nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Les mer

  • Forbundet KYSTEN har fått 7,9 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB som vi skal bruke til et fireårig prosjekt som skal fremme kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Les mer
  • Vi jobber for å knytte båtbyggerkunnskapen tettere til en stor og solid utdanningsistitusjon, og gi faget den statusen det fortjener. Siden 2014 har vi vært i dialog med Uit - Norges arktiske universitet om muligheter hos dem. Sammen med UiT har vi arrangert to konferanser, som ledd i arbeidet med å finne en naturlig plass til dette nye faget. Les om konferansen i 2017 her, og 2018 her.
  • Vi har etablert et nettverk for tradisjonsbåtbygging, som vi samler et
    par ganger i året. Nettverket består av en rekke tradisjonsbåtbyggere, båt- og håndverksforskere som bidrar med kunnskap og råd. Nettverket er også en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling båtbyggerne imellom.
  • Sammen med kystlagene i hele landet jobber vi for å øke interesser for, og bruken av norske tradisjonsbåter. I 2017 delte vi ut stimuleringsmidler bl.a. til kystlag som vil drive med opplæring i roing, seiling og sjømannskap.
  • Våren 2017 ga vi ut boka "Lær å seile åpen tradisjonsbåt" sammen med Flyt forlag, og vi er godt i gang med å samle og gradere fine roruter sammen med kystlag rundt landet.
  • Vi tilbyr en enkel ferdighetsprøve i roing for barn som vi kaller Roknappen. Les mer

  • Forbundet KYSTEN var representert i Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, som fikk i oppgave av Utdanningsdepartementet å komme med anbefalinger til tilbudsstrukturen for håndverksfagene. Utvalget leverte sin rapport våren 2016.