Trebåtbygging - vi må redde kunnskapen!

​Forbundet KYSTEN vil ta vare på kunnskapen om trebåtbygging og sørge for at den læres videre. Det gjør vi gjennom følgende prosjekter og satsninger.

  • Forbundet KYSTEN leder et bredt nordisk samarbeid om få innskrevet nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Les mer

  • Forbundet KYSTEN har fått 7,9 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB som vi har fordelt på 28 små og store lokale prosjekter som skal fremme kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Les mer
  • Vi jobber for å knytte båtbyggerkunnskapen tettere til en stor og solid utdanningsistitusjon, og gi faget den statusen det fortjener. Siden 2014 har vi vært i dialog med Uit - Norges arktiske universitet om muligheter hos dem. Sammen med UiT har vi arrangert to konferanser, som ledd i arbeidet med å finne en naturlig plass til dette nye faget. Les om konferansen i 2017 her, og 2018 her. I 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med universitetet, som har til formål å finne ut hvordan denne kunnskapen kan formidles innenfor rammene av institusjonen.
  • Vi har utviklet en modulbasert trebåtbyggeropplæring, i samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon. Første runde i 2018/2019 var en suksess. I 2020-2023 kjører vi en ny runde med syv femdagers kursmoduler. Man velger selv om man vil ta alle eller bare enkelte kursmoduler for å utvide ferdighetene sine. Les mer her.
  • Vi har laget dokumentarfilmen "Båtbyggerne" sammen med Oslo Filmkompani. Filmen er en halv time lang, og ment for et bredt publikum. Lanseringen er utsatt til våren 2021 pga koronapandemien. Da legger vi ut på visningsturné. Se traileren her.
  • Vi jobber med å engasjere unge folk i kystfriluftsliv og tradisjonelt sjømannskap i trebåt. Hver sommer samler vi ungdommer til en sosial og lærerik seilas eller camp. Se video fra en av dem her.

  • Vi har gikk ut boka "Lær å seile åpen tradisjonsbåt" sammen med Flyt forlag. Den er i bruk i opplæringopplegg på skoler og i kystlag og andre liknende miljøer.
  • Vi har etablert et nettverk for tradisjonsbåtbygging, som vi samler med ujevne mellomrom. Nettverket består av en rekke tradisjonsbåtbyggere, båt- og håndverksforskere som bidrar med kunnskap og råd. Nettverket er også en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling båtbyggerne imellom.
  • Vi er godt i gang med å samle og gradere fine roruter sammen med kystlag rundt i landet.
  • Vi tilbyr en enkel ferdighetsprøve i roing for barn som vi kaller Roknappen. Les mer