Trebåtbygging - vi må redde kunnskapen!

​Forbundet KYSTEN vil ta vare på kunnskapen om trebåtbygging og sørge for at den læres videre. Det gjør vi gjennom følgende prosjekter og satsninger.

 • Forbundet KYSTEN leder et nordisk samarbeid om få innskrevet nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs representative liste over menneskehetens  immaterielle kulturarv. Les mer
 • Vi jobber for å knytte båtbyggerkunnskapen tettere til en stor og solid utdanningsistitusjon, og gi faget den statusen det fortjener. Siden 2014 har vi vært i dialog med Uit - Norges arktiske universitet om muligheter hos dem. I oktober 2016 arrangerte vi en to dagers nordisk konferanse sammen med UiT: "Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag". En arbeidsgruppe ved universitetet jobber nå videre med saken.
 • Vi har etablert et nettverk for tradisjonsbåtbygging, som vi samler et
  par ganger i året. Nettverket består av en rekke tradisjonsbåtbyggere, båt- og håndverksforskere som bidrar med kunnskap og råd. Nettverket er også en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling båtbyggerne imellom.
 •  Sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon og utvalgte båtbyggerier har vi opprettet et modulbasert utdanningstilbud i trebåtbyggerfaget på VG3 nivå. Les mer her.

 • Forbundet KYSTEN var representert i Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, som fikk i oppgave av Utdanningsdepartementet å komme med anbefalinger til tilbudsstrukturen for håndverksfagene. Utvalget leverte sin rapport våren 2016.
 • Sammen med kystlagene i hele landet jobber vi for å øke interesser for, og bruken av norske tradisjonsbåter.  Våren 2017 delte vi ut stimuleringsmidler bl.a. til kystlag som vil drive med opplæring i roing, seiling og sjømannskap.
   
 • Våren 2017 ga vi ut boka "Lær å seile åpen tradisjonsbåt" sammen med Flyt forlag, og vi er godt i gang med å samle og gradere fine roruter sammen med kystlag rundt landet.
 • Vi tilbyr en enkel ferdighetsprøve i roing for barn som vi kaller Roknappen. Les mer her.