Sparebankstiftelsen DnB mønstrer på

Forbundet KYSTEN har fått innvilget 7,8 millioner kroner i prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen Dnb! Pengene skal brukes til å sikre kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter.

Per Hillesund, Tore Friis-Olsen og Tuva Løkse i Forbundet KYSTENs sekretariat gleder seg til å brette opp ermene og ta til med prosjektet på nyåret. Foto: Jorid Martinsen
Per Hillesund, Tore Friis-Olsen og Tuva Løkse i Forbundet KYSTENs sekretariat gleder seg til å brette opp ermene og ta til med prosjektet på nyåret. Foto: Jorid Martinsen
15.12.2017

For en fantastisk gledelig nyhet! Etter flere runder med god dialog med Sparebankstiftelsen DnB la vi inn en stor prosjektsøknad tidligere i høst. Torsdag ettermiddag kom beskjeden - vi fikk innvilget full pott!

7,8 millioner kroner skal brukes over fire år, på flere steder i landet. Med prosjektet ønsker vi å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner. Det vil vi gjøre gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og ved aktiv formidling rundt bruken av båtene som bygges.

På nyåret bretter vi opp ermene og går i gang. Vi vil nedsette en styringsgruppe og to arbeidsgrupper - én for bygging og én for bruk. Vi vil også utnytte til fulle de mulighetene dette gir oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger.

Tusen takk, Sparebankstiftelsen DnB! Vi gleder oss til å gå i gang!

Les mer om hva vi gjør for å ta vare på tradisjonsbåtkunnskapen her.