Friluftsliv

De pensjonerte båtene får nytt liv ved "vern gjennom bruk". Våre flytende kulturminner er opprinnelig bruksbåter og det viktigste arbeidsverktøyet man hadde. Solide farkoster egner seg ypperlig til fritidsbruk, rekreasjon og friluftsliv. Og turen får en ekstra dimensjon.

Kystfriluftsliv

Foto: Ulf Mikalsen

Vi jobber under mottoet «Vern gjennom bruk!» Båtene vi tar vare på er historiske kulturminner, men vi bruker dem aktivt, lærer oss hvordan de skal håndteres og vedlikeholdes. Vi ror og vi seiler! Alene eller sammen. Vi drar på lofotfiske i fembøring eller i «pensjonerte» fiskeskøyter i tre.

Vi jobber målrettet med å gi barn og ungdom gode opplevelser ved og på sjøen, og kjennskap og tilhørighet til sin lokale kystkultur. Vi lærer barn å ro, og gir dem mulighet til å ta «Roknappen» som bevis på at de mestrer båt og årer. Flere steder i landet samarbeider vi med skolen om roing og seiling på timeplanen.

Marmelpasset er et annet prosjekt rettet mot barn, som tar dem ut i fjæra og på sjøen.

Gjennom Kystled ønsker vi å gjøre kystfriluftslivet tilgjengelig for alle, og et vidt spekter av bygninger med tilhørende småbåter leies ut til en rimelig penge.

Vi holder på å utvikle graderte roruter, for å få enda flere ut på tur i robåt.

Gjennom prosjektet «Velkommen om bord» har vi tre år på rad invitert flyktninger og asylsøkere med ut på tur, og mange nyankomne naboer fikk oppleve hva norskekysten har å by på av opplevelser og hyggelige folk.

Vi arrangerer samseilinger til vårt årlige landsstevne både nordfra og sørfra, der båtene slår følge noen etapper og hygger seg sammen hver kveld.

Forbundet KYSTEN er medlem i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Vi deltar årlig med kystaktiviteter på Friluftslivets dag og sørger for at kystfriluftslivet og spesielt koblingen til kulturvern kommer med i det brede bilde av hva som utgjør norsk friluftsliv.

Forbundet KYSTEN er høringsinstans i saker som omhandler friluftsliv på kysten.