Velkommen om bord! 2016

Sommeren 2016 delte Forbundet KYSTEN ut stimuleringsmidler til friluftslivsaktiviteter som fremmer inkludering. Midlene er en del av Miljødirektoratets ordning hvor målet er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for personer med innvandrerbakgrunn. 14 Kystlag søkte og fikk innvilget støtte til sine aktiviteter.

Ut på tur med Kvæfjord kystlag

Foto: Terje Mikalsen


Forbundet KYSTEN er både en kulturvern- og en friluftslivsorganisasjon. Dette gir organisasjonen en unik mulighet til å bruke friluftsliv for å fremme kunnskapen om, og opplevelsen av kulturminnene langs kysten. Det å ferdes i naturen er en del av vår kulturarv. Kystlagene har mye kunnskap om historie, tradisjoner, sjømannskap, fiske, håndverk og livet på sjøen. Friluftslivsopplevelsen kystlagene vil kunne gi personer med innvandrerbakgrunn, vil med andre ord være variert og mangfoldig. Å være med på fisketur er i seg selv en fin opplevelse. Samtidig skaper det også forståelse om Norge og er en god mulighet til å lære noen nye norske ord.

Allerede er det flere kystlag som er flinke til å invitere personer med innvandrerbakgrunn med på kystlagsaktiviteter. I tillegg var det i 2016 14 kystlag som søkte og fikk innvilget støtte til inkluderingsfremmende tiltak. Disse kystlagene er:

Jeløy Kystlag

Blindleia Kystlag

Indre Sogn Kystlag

Kvæfjord Kystlag

Jøa Kystlag

Vinnesholmen Kystlag

Tingvoll Kystlag

Gratangen Kystlag

Kvinnherad Kystlag

Keipane Kystlag

Søgne Kystlag

Kystlaget Østre Risøer

Kystlaget Salta

Bragdøya Kystlag


Vi er i gang med en ny runde av dette prosjektet i 2017.