Deler ut 2 millioner kroner til tradisjonsbåter

Forbundet KYSTEN lyser ut 2 millioner kroner til prosjekter som handler om bygging og bruk av tradisjonsbåter. Betydelig flere søker om støtte og nå gjelder det å skille seg ut i mengden.

Foto: Sveinung Uddu Ystad. Tekst: Sunna Simma.
Foto: Sveinung Uddu Ystad. Tekst: Sunna Simma.
23.02.2024

En sjanse for å få tilskudd til ditt prosjekt

"Tradisjonsbåt - bygging og bruk" er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen DNB som har som mål å sikre kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter for fremtidige generasjoner. Forbundet KYSTEN har tidligere fullført et breddegaveprosjekter, fra 2018 til 2021. Nå har vi fått midler til et nytt prosjekt som hadde oppstart i fjor.

Populær tilskuddsordning

I forrige søknadsrunde i 2023 var det 39 søkere. Totalt søknadssum i fjor var ca. 23 millioner. Vi anbefaler derfor søkere å sette av tid for å få til en god søknad. I fjor delte vi ut 3,3 millioner til båtbygging og bruk. I år skal 2 millioner kroner deles ut til gode prosjekter.

Spørsmål og svar om søknadsprosessen

Når er søknadsfristen?

  • Søknadsfristen er den 15 april 2024, klokken 24:00.
  • Maksgrense for søknadsbeløp fra denne støtteordningen er kr. 300 000,-.

Hva er viktig for å få tilskudd?

  • Prosjektene skal i stor grad være rettet mot barn og unge.
  • Prosjekter med flere samarbeidspartnere og medfinansiering vil prioriteres.
  • Prosjekter som bidrar til verdiskaping vil prioriteres.

Søk her!


Ønsker du å lese mer om prosjektet Tradisjonsbåt - bygging og bruk? Les mer.

Om du trenger hjelp med søknaden eller har noen spørsmål, vennligst kontakt Tore Friis Olsen. Epost: tore@kysten.no. Tlf: 922 04 874.