Tredje runde med tradisjonsbåtmidler fordelt

Prosjektet «Tradisjonsbåter – bygging og bruk» er nå inne i sitt femte år! Forbundet KYSTEN har i to omganger blitt tildelt breddegavemidler fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk", først i 2018, og senest i 2022. 2018-midlene ble delt ut i to runder fra 2018 – 2021. I tredje tilsagnsrunde av prosjektet fikk vi inn søknader på til sammen 24 millioner kroner, og vi hadde 3,4 millioner kroner å dele ut i denne runden.

Åfjordsseksringen "Lena", bygget på Fosen folkehøgskule med midler fra Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Fosen folkehøgskule
Åfjordsseksringen "Lena", bygget på Fosen folkehøgskule med midler fra Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Fosen folkehøgskule
31.05.2023

Forbundet KYSTEN fikk i 2022 12 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DnB til enda en runde med prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk". Disse midlene skal vi fordele videre til gode lokale prosjekter over tre år. Målet er å sikre kunnskapen om bygging av båtene og sjømannskapet som skal til for å bruke dem. I tredje tilsagnsrunde av prosjektet har vi delt ut 3,4 millioner kroner. Se hvem som fikk tildelt midler her.

Underveis i prosjektet har vi til fulle utnyttet de mulighetene dette har gitt oss til å vise frem tradisjonen, kunnskapen og de flotte båtene i nye sammenhenger. Vi har blant annet laget en dokumentarfilm, Båtbyggerne, som nå finnes tilgjengelig for allmennheten her.

Les mer om prosjektet "Tradisjonsbåter - bygging og bruk" her.