Tredje runde med naustmidler fordelt

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi ytterligere 13 nye, lokale prosjekter som del av vårt breddegaveprosjekt "Nytt liv i naust og sjøhus". I løpet av de tre årene prosjektet har pågått har vi støttet til sammen 50 prosjekter.

Foto: Trond Svenningsen
Foto: Trond Svenningsen
30.05.2023

Dette er et landsomfattende krafttak for kystens mest utsatte kulturminner. Naust og sjøhus forsvinner i raskt tempo. Denne trenden har Forbundet KYSTEN, sammen med Sparebankstiftelsen DNB, jobbet for å motvirke i snart tre år. Med en stor breddegave på 10,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB har vi støttet lokale restaureringsprosjekter langs hele kysten med nødvendige midler og veiledning. De ferdig istandsatte bygningene skal åpnes opp for allmennheten, med barn og unge som en viktig målgruppe.

I tredje tilsagnsrunde av prosjektet har vi delt ut 2,8 millioner kroner og hatt gleden av å sende tilsagnsbrev til 13 prosjekter langs hele kysten. Her kan du se en liste over hvem som fikk tilsagn i tredje og siste runde av prosjektet.

Vi ser frem til å følge med disse prosjektene videre, og ønsker lykke med arbeidet. Her kan du lese mer om vår satsing "Nytt liv i naust og sjøhus".