Nytt liv i naust og sjøhus

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB har vi satt i stand naust og sjøhus i langs hele kysten. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv.

Liv i naustene hos Arctandria Tromsø kystlag. Foto: Per Grov Eilertsen


Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i raskt tempo. Det slås fast i en rapport som Norsk Institutt for Kulturminneforskning har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe gikk Forbundet KYSTEN i 2021 i gang med en bred satsing på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og rivning, og med oss på laget har vi fått Sparebankstiftelsen DNB. I 2021 innvilget de en nasjonal breddegave på 10,5 millioner til prosjektet vi har døpt "Nytt liv i naust og sjøhus".

Prosjektet har gått over tre år. I 2021 ble første runde med midler fordelt. Les om tildelingene her. I 2022 ble andre runde med midler fordelt. I 2023 ble tredje og siste runde med midler fordelt, og du kan se hvem som fikk støtte her. Nå gleder vi oss til å se de siste prosjektene ferdigstilles!

Prosjektledelse:
Per-Einar Eilertsen: per.e.eilertsen@gmail.com
Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no

Det er også nedsatt en arbeidsgruppe som går igjennom søknader og ellers bidrar med faglige råd i prosjektet. Gruppen består av:

- Tore Friis-Olsen, Seniorrådgiver, Forbundet KYSTEN
- Per-Einar Eilertsen, Narvik kystlag, Fortidsminneforeningen, Nord-Norsk bygningsvernsenter
- Eli Ulriksen, Loggen kystlag, Fortidsminneforeningen, tidl. visedirektør NIKU
- Lars Børge Myklevold, Arctandria – Tromsø kystlag, Fortidsminneforeningen, Sametinget
- Ingunn Vardøy, Forbundet KYSTENs landsstyre, Hope Trebåtlag


RELEVANTE NYHETER

Første runde naustmidler fordelt
28.06.2021

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi nå 21 restaureringsprosjekter landet rundt. Med det går startskuddet for et landsomfattende krafttak for kystens mest utsatte kulturminner.