Nytt liv i naust og sjøhus

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB vil vi sette i stand naust og sjøhus i hele landet. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv.

Liv i naustene hos Arctandria Tromsø kystlag. Foto: Per Grov Eilertsen


Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i raskt tempo. Det slås fast i en ny rapport Norsk Institutt for Kulturminneforskning har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe går Forbundet KYSTEN i gang med en bred satsing på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og rivning. Nå har vi fått Sparebankstiftelsen DNB med på laget. De innvilget nylig en nasjonal breddegave på 10,5 millioner til prosjektet vi har døpt "Nytt liv i naust og sjøhus". Nå bretter vi opp ermene!

På denne siden vil du kunne finne all relevant informasjon om midlene vi snart lyser ut, og hvordan de kommer til nytte.

Prosjektleder er Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no

Det er nedsatt en ressursgruppe som bidrar med faglige råd i prosjektet.
Gruppen består av:
Per-Einar Eilertsen, Narvik kystlag, Fortidsminneforeningen, Nord-Norsk bygningsvernsenter
Eli Ulriksen, Loggen kystlag, Fortidsminneforeningen, tidl. visedirektør NIKU
Lars Børge Myklevold, Arctandria – Tromsø kystlag, Fortidsminneforeningen, Sametinget
Ingunn Vardøy, Forbundet KYSTENs landsstyre, Hope Trebåtlag og "Nytt i naust"

Tuva Løkse har ansvaret for formidling og presse: tuva@kysten.no

Mer informasjon kommer snart!