Nytt liv i naust og sjøhus

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB vil vi sette i stand naust og sjøhus i hele landet. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv.

Liv i naustene hos Arctandria Tromsø kystlag. Foto: Per Grov Eilertsen


Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i raskt tempo. Det slås fast i en rapport som Norsk Institutt for Kulturminneforskning har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe går Forbundet KYSTEN i gang med en bred satsing på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og rivning, og med oss på laget har vi fått Sparebankstiftelsen DNB. I 2021 innvilget de en nasjonal breddegave på 10,5 millioner til prosjektet vi har døpt "Nytt liv i naust og sjøhus".

Prosjektet går over tre år. I 2021 ble første runde med midler fordelt. Les om tildelingene her. Andre runde med midler er også fordelt, og vi har nå åpnet søknadsportalen for runde tre. Søknadsfristen er 1. februar 2023. Les mer her.

Prosjektleder er Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no
Annen kontaktperson er Per-Einar Eilertsen: per.e.eilertsen@gmail.com

Det er nedsatt en ressursgruppe som bidrar med faglige råd i prosjektet.
Gruppen består av:

- Per-Einar Eilertsen, Narvik kystlag, Fortidsminneforeningen, Nord-Norsk bygningsvernsenter
- Eli Ulriksen, Loggen kystlag, Fortidsminneforeningen, tidl. visedirektør NIKU
- Lars Børge Myklevold, Arctandria – Tromsø kystlag, Fortidsminneforeningen, Sametinget
- Ingunn Vardøy, Forbundet KYSTENs landsstyre, Hope Trebåtlag

RELEVANTE NYHETER

Første runde naustmidler fordelt
28.06.2021

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi nå 21 restaureringsprosjekter landet rundt. Med det går startskuddet for et landsomfattende krafttak for kystens mest utsatte kulturminner.