Ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN

Vi ønsker Atle Knutsen velkommen som ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN. Atle har lang erfaring som journalist, fotograf og redaktør. Atle begynner i stillingen i løpet av høsten, etter en overlappingsperiode med nåværende redaktør Bente Foldvik. Bente kommer til å fullføre årgangen av Tidsskriftet KYSTEN 2023, før hun går av med pensjon 1. november.

Styreleder Asgeir K. Svendsen sammen med ny redaktør Atle Knutsen.
Styreleder Asgeir K. Svendsen sammen med ny redaktør Atle Knutsen.
5.06.2023

Atle Knutsen er ansatt som ny redaktør i Tidsskriftet KYSTEN. Velkommen ombord! Atle har mer enn 25 års erfaring som journalist, redaktør og fotograf med spesialkunnskap om fritidsbåtlivet, nordisk kystkultur, maritim historie, maritim næring og maritim sikkerhet. Han kommer til oss fra Båtmagasinet, hvor han har vært journalist, redaksjonssjef og redaktør. Vi gleder oss til å se hvordan Atles kompetanse og erfaring kan bidra til å videreutvikle Tidsskriftet KYSTEN.