Badstue for folket

Det var en entusiastisk kulturminister som åpnet badstuferga MF «Hovedøya» for bruk. For anledningen ble Anette Trettebergstuen titulert med «badstuminister»! Badstua om bord ble døpt «Rådhuset». Kystlaget Viken har fått fast plass til ferga ved Rådhusbrygge 1.

Vilde Jensen, som står til venstre, er nyutnevnt sjef for badstua på MF «Hovedøya». Her sammen med generalsekretær i Oslo Badstueforening, Ragna Marie Fjeld, og leder i Viken kystlag, Kim Brantenberg.
Vilde Jensen, som står til venstre, er nyutnevnt sjef for badstua på MF «Hovedøya». Her sammen med generalsekretær i Oslo Badstueforening, Ragna Marie Fjeld, og leder i Viken kystlag, Kim Brantenberg.
4.11.2022

Tekst og foto: Stig Tore Lunde. Dette er en sak fra Tidsskriftet KYSTEN.

Tiltaket er et resultat av et samarbeid mellom Kystlaget Viken som eier ferga, og Oslo badstuforening som skal drive badstua.

I løpet av de fem siste åra har det dukket opp en rekke badstuer i Oslo i regi av Oslo Badstueforening. På foreningens nettside omtales etablering og drift: «Oslo Badstueforening ble dannet i 2016 av anarkister og diplomater fra Utenriksdepartementets isbadeklubb. Det hele startet med badstuflåten Måken, som ble bygget på verket av drivved funnet i Bjørvika. Siden den gang har populariteten til badstuer og isbad økt betraktelig. Vår visjon er en badstue for folket, og vi ønsker at hele Oslo skal ha lett tilgang til badstue.»

Oslo Badstueforening er en frivillig forening som driver tolv badstuer i Oslo – på Sukkerbiten, Bademaschinen på Langkaia, i Bispevika (padlehuken) og på Kroloftet i Svartdalen, Etterstad. Foreningen drives non-profit, og et eventuelt overskudd pløyes tilbake til driften. Ragna Marie Fjeld er generalsekretær i foreningen og kan stolt fortelle at den har 5300 medlemmer. Hun er opptatt av det samarbeidet som nå er etablert med Viken kystlag.

– To foreninger har funnet sammen med en målsetting om å bidra til en økt kunnskap om fjorden, sier hun. Badstuemesterne som er ansatt i foreningen, har livredningskurs.

MF «Hovedøya» har fått en svært sentral plassering ved Rådhusbrygge 1.


Kystlagets egen ferge

Kim Brantenberg er leder i Viken kystlag. Under åpningen kunne han gi en kort orientering om bakgrunnen til ferga. MF «Hovedøya» er en liten stålferge fra 1965, som ble bygget for bruk i Oslo. Ferga hadde sin tjeneste i Indre Oslofjord sammenhengende fra 1965 til den ble tatt ut av tjeneste tidlig i 2020. MF «Hovedøya» ble bygget for Revierhavna båtforening i 1965 som erstatning for båtforeningens små motorbåter, som ble brukt for å frakte båtforeningens medlemmer fra Vippetangen til Hovedøya. I 1968 ble båten satt inn som en av byens «badebåter» og ble blant annet brukt til å frakte arbeidere fra Akers mekaniske verksted til og fra et losjiskip som lå ved Hovedøya. I 1968 kjøpte Oslo kommune MF «Hovedøya» og tok ferga i bruk som servicebåt for Oslo-øyene. Enkelte somre har den blitt leid ut til Oslo-fergene for å betjene ekstraruter i høysesongen.

MF «Hovedøya» representerer Oslos maritime kollektivhistoriske kulturarv som privat og offentlig ferge. Ferga er også et fysisk kulturminne knyttet til måten byen har brukt Oslo-øyene og fjorden til rekreasjon og naturopplevelser i godt over hundre år. Oslo kommune overdro ferga til Kystlaget Viken i januar 2022. Nå skal båten fortsatt være tilgjengelig for publikum.

Det Norske Sjømannskor var et populært innslag i programmet.


I sommerhalvåret vil MF «Hovedøya» bli brukt som et operativt kulturminne ved å tilby gratisturer på fjorden i forbindelse med kystlagets aktiviteter. Ferga er også tenkt som flytende plattform for miljøvern i Oslofjorden. Kystlaget mener at bidrag til vern av havet kan være en viktig oppgave for kulturminnevernet.

– Vi ønsker å bruke ferga i prosjekter med blåskjell-planting og andre tiltak som bidrar til å bedre livsgrunnlaget for hele økosystemet i Oslofjorden. Vi tror dette er prosjekter som vil favne bredt, men også bygge bro mellom generasjoner i byen. Vi ser at der den eldre generasjonen gjerne er mer opptatt av tekniske kulturminner og lignende, er den yngre er mer opptatt av miljø og bærekraft. Vi ønsker å bruke MS «Hovedøya» som et middel for å få til generasjonsmøter og overføring av kompetanse mellom generasjonene, sier lederen i kystlaget, Kim Brantenberg.

Utstyret som «badstuminister» Trettebergstuen benyttet i dåpsseremonien ble hentet i badstua. Til høyre generalsekretær i Oslo Badstueforening Ragna Marie Fjeld.


MF «Hovedøya» vil inngå i veteranskipsmiljøet i regi av Oslo Maritime Kulturhavn, ved Nordre Akershuskai i Oslo sentrum. Her vil ferga bli det eneste fartøyet som har sin historie knyttet til Oslo. MF «Hovedøya» har fått tildelt fast kaiplass ved Rådhusbrygge 1.

I vinterhalvåret vil kystlaget samarbeide med Oslo Badstueforening om å utstyre MF «Hovedøya» med en selvstendig badstue-enhet, som ikke er en fast installasjon og som ikke endrer fergas konstruksjon. Badstue-enheten skal enkelt kunne heises av og på ferga.

– Vi mener dette vil være en nyskapende måte å kombinere et levende og operativt kulturminne sammen med byens tradisjon for sjøbad, og knytte dette til dagens Oslo-borgeres iver for badstuer, sier Brantenberg.

Medlemmer i Viken kystlag serverte kaffe og sveler. Tore Gramnæs Jacobsen var for øvrig stevneleder under grunnlovsfeiringen og landsstevnet i Oslo i 2014.


Sveler, kaffe og korsang


Juliette Frasie er arkitekten som har designet den flyttbare badstua som er plassert på fordekket til ferga. Fargevalg og grafisk uttrykk har Marianne Norén ved KOI fargestudio stått for.

– Jeg har prøvd å gi den et friskt, innbydende og lekent utseende. Fargene er Oslo-farger, mens borden som er malt på sidene er inspirert av Oslo-bunaden med markblomster og en buktende form som illuderer bølger og damp.

I sin dåpstale berømmet «badstuminister» Trettebergstuen initiativet.

– Dette er en ny plattform og et kjærkomment tilskudd for arbeidet med fjorden. Den er skikkelig trøbbel for øyeblikket og vi trenger et kunnskapsløft og en stor dugnadsinnsats. I Frivillighetens år er MF «Hovedøya» et kremeksempel på samarbeid, mangfold og en utrolig dugnadsinnsats. Badstuetiltaket er også et eksempel på «lavterskel friluftsliv», sa hun.

Ingen ringere enn Det Norske Sjømannskor bidro med korsang under arrangementet. Både Briggen Albertine og Skomvær av Porsgrunn by ble framført til stor glede for publikum. Svelene og kaffen som ble servert av medlemmer i kystlaget, fikk «bein å gå på».

Flere badstueflåter har fått plass i Bjørvika.


Badstuer i Bjørvika

Det er Oslo Havn som forvalter kaiområdene i byen. I de seinere år har det blitt praktisert en streng politikk når det gjelder bruk av kaiområdene. Eksempelvis er det ikke tillatt med fortøyning av båter i havnebassenget ved Operaen i Bjørvika. Men her ligger det to badstueflåter som drives av Oslo Badstueforening.

«Oslo Havn arbeider for og tilrettelegger for økt miljøvennlig sjøtransport til Oslo på de kaiene vi forvalter. Samtidig bidrar Oslo Havn i utviklingen av fjordbyen og til å gjøre Oslo til en attraktiv by. Områdene fra operaen og Bjørvika, fra Langkaia til og med Sørenga er i hovedsak byutviklet og disponeres av andre. Oslo Havn har ingen særskilt oppfatning om disse områdene benyttes til badstuer eller andre flytende installasjoner så lenge økt byliv i havna balanserer og tar hensyn til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde», skriver Oslo Havn.