UNESCO-nominasjon i prosess

Ballen ruller! Vår felles nordiske UNESCO-nominasjonssøknad er nå listet på UNESCOs nettside som "pågående arbeid".

Foreningen Han Herred Havbaade på den danske Nordsjøkysten tar vare på kunnskapen om klinkbygging av fiskefartøyer. Og båtene er i bruk! Foto: Kirsten Monrad Hansen
Foreningen Han Herred Havbaade på den danske Nordsjøkysten tar vare på kunnskapen om klinkbygging av fiskefartøyer. Og båtene er i bruk! Foto: Kirsten Monrad Hansen
2.11.2020

Forbundet KYSTEN har ledet arbeidet med å nominere nordisk klinkbåttradisjon til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Over 200 miljøer, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner på tvers av alle de nordiske landene stiller seg bak nominasjonen, som er fremmet av de nordiske statene med Norge i spissen. Innholdet i nominasjonsfila, og forankringen i kunnskapsmiljøene har vi arbeidet med siden 2012.

Nå er vår nominasjon ute på UNESCOs nettside, listet som pågående arbeid! Det er spennende å se den i sammenheng med andre tradisjoner og kulturuttrykk fra alle kanter av verden som kniver om en plass på den samme høythengende UNESCO-lista. Ta en titt!

UNESCOs "representativ liste" er sidestilt med den mer omtalte UNESCOs verdensarvliste. Forskjellen er at verdensarvlista inneholder fysiske kulturminner, som templer og stavkirker, mens representativ liste tar for seg levende tradisjoner og kulturuttrykk som også trenger vern og oppmerksomhet for å ikke forsvinne.

Som del av nominasjonsfila må man legge ved en liten film som oppsummerer tradisjonens innhold, utøvelse og utbredelse. Her er vår film. (20 minutter, engelsk tekst)

Les mer om arbeidet med UNESCO-nominasjonen her.