Kulturdepartementet går inn for UNESCO-nominasjon

Hva skjer med UNESCO-nominasjonen av Nordisk klinkbåttradisjon? To ting – en gladnyhet og en forsinkelse.

Det går langsomt i riktig retning. Vi vil ha nordisk klinkbåttradisjon innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Foto: Kai Linde
Det går langsomt i riktig retning. Vi vil ha nordisk klinkbåttradisjon innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Foto: Kai Linde
29.03.2019

Det norske Kulturdepartementet har truffet en beslutning om å arbeide for en fellesnordisk nominasjon. Departementet vil nå arbeide videre med kvalitetssikringen av nominasjonsforslaget, under rådgivning av Kulturrådet. Når et fullstendig nominasjonsforslag foreligger, vil departementet legge fram dette for de andre nordiske landene og invitere dem til å stille seg bak nominasjonen.

Dette er en gledelig nyhet! Riktignok vil nominasjonen mest sannsynlig ikke fremmes til UNESCO i år, slik vi håpet. Kulturdepartementet ønsker seg mer tid, og sikter mot å fremme nominasjonen for UNESCO innen fristen 31. mars neste år. I så tilfelle vil en eventuell behandling i UNESCOs mellomstatlige komité finne sted høsten 2021.

Arbeidet med nominasjonen har tatt lang tid. Vi og våre nordiske samarbeidspartnere er ferdig med vår del av arbeidet. Det videre arbeidet ledes nå av statspartene.

Her kan du lese alt om UNESCO-nominasjonen.