Vil deres kystlag arrangere landsstevnet?

Forbundet KYSTENs landsstevne er et stort arrangement og det kreves lang tids planlegging for å få til et godt stevne. Hvert år søker vi etter landsstevnearrangører blant kystlagene for landsstevnet som ligger to år frem i tid. Her er hva vi ønsker oss at en søknad skal inneholde.

Mange seiler langt for å delta på Forbundet KYSTENs landsstevner. Her fra Bodø i 2016. Foto: Tuva Løkse


Vurderer ditt kystlag å søke om å arrangere landsstevne? 

Landsstyret ønsker at en søknad for å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne skal inneholde:

 • Hvilket år det søkes om
 • Kystlaget må ha et årsmøtevedtak på at de ønsker å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne.
 • En prosjektbeskrivelse som skal inneholde opplysninger om:
  • sted
  • lokale forhold
  • havneforhold
  • landbaserte fasiliteter
  • medarrangører
  • om de har avklaring overfor eventuelle havnemyndigheter
 • Det er også ønskelig å ha litt informasjon om rammen for landsstevnet og hvor mange båter de kan ta imot.

Det er landsstyret som behandler søknadene om å bli landsstevnearrangør. De gjør alltd sitt beste for å få til en god geografisk spredning på stevnene, og at de skal variere litt i størrelse fra år til år.

Her er en liste over tidligere landsstevner.

Se også veileder for landsstevnet. 

Det er laget en avtale mellom Forbundet KYSTEN og lokal arrangør som er bindende og som skrives under av begge parter. Den finner dere her.