Bygninger og anlegg

I kystens kulturlandskap finnes mange gamle bygninger og havner som er verd å ta vare på. Attraktiv beliggenhet for utbyging og tøffe værforhold er de største truslene mot bevaring. Mange gamle perler har fått nytt innhold med aktive kystlag som forteller om liv og virke, gammel byggeskikk og håndverk.

Svenner fyrstasjon

Foto: Bente Foldvik


Kystlagene tar vare på bygninger på til sammen 43 500 m2. Dette kan være naust og sjøhus, fyrstasjoner og handelssteder i alle størrelser, med mange generasjoners kysthistorie i veggene. Felles for bygningene er at de ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål, og nå har fått nytt liv og en tryggere fremtid ved at de fylles med ny bruk og aktivitet. Mange kystlag har utviklet sine baser til kystkultursentra med en yrende aktivitet.

Forbundet KYSTEN tok initiativet til Kystled i 1996 og i dag er dette et omfattende system av kulturhistoriske bygninger langs kysten vår som leies ut til en rimelig pris. Kystled er nå et godt etablert tilbud i samarbeid mellom Forbundet KYSTEN, Friluftsrådenes landsforbund, Den Norske Turistforening og Norsk Fyrhistorisk Forening.

Mange kystlag tar også vare på annen maritim infrastruktur knyttet til ferdsel på sjøen. Det kan være bryggeanlegg og sjømerker, slipper, fortøyningsringer, tåkeklokker og mye annet.

Forbundet KYSTEN er høringsinstans i saker som omhandler eller berører kulturminner på kysten.