I overkant av 2 millioner kroner ble delt ut til den siste runden av prosjekt "Tradisjonsbåt - bygging og bruk."

Sparebankstiftelsen DNB tildelte i 2021 Forbundet KYSTEN 12 millioner kroner til prosjektet "Tradisjonsbåt, bygging og bruk". Prosjektet er en del av stiftelsens prosjekt "Håndverksløftet" som har som mål å fremme statusen for håndverksfagene og bevisstgjøre folk på verdien av tradisjonshåndverk. Vi fikk inn mange svært gode søknader med en samlet søknadssum på 4,3 millioner kroner.

6.06.2024

Et av elleve prosjekter som fikk støtte: Sjarken DUEN er utgangspunktet for byggingen av en ny sjark av typen Hemnessjark. Sjarken skal bygges sammen med elever fra Stadsbygd skole, der også lærerne vil involveres i byggingen, slik at de får kunnskaper om båten og hvordan den er bygd opp. Båten skal bygges på Båtskott båtbyggeri som er en del av Museet Kystens Arv. Båtbyggeriet vil også ha med en lærling i trebåtbyggerfaget, som skal være med på hele prosessen. Foto: Museet Kystens arv.

Forbundet KYSTENs prosjekt er treårig og er nå inne sin tredje og avsluttende runde. Til årets tildeling ble det fremmet søknader til svært gode prosjekter med en samlet søknadssum på 4,3 millioner kroner. I denne runden gjensto det 2.1 millioner kroner som ble tildelt elleve spennende prosjekter.

Dette er prosjektene:

Ny åfjordsfembøring til Braute, Fosen folkehøgskole

Skolesjark til Stadsbygd skole, Museet Kystens arv/Båtskott båtbyggeri

Vengbåt, Otnesbrygga kystlag, Geitbåtmuseet

Sørlandsk rosjekte, Bragdøya kystlag

Seilsjekte, Hvaler Kulturvernforening

Oselver som regattabåt, Oselvarklubben, Oselvarverkstaden

Bygging av 15 fots pram, Langesundsfjorden kystlag/LFK UNG

Oppstart av kystlag og bygging av båt, Ås kystlag

Seksæring til Herdla, Herdla museum, hardangerbåt

Båtlivsamarbeid kystlag/skole, Narvik kystlag, Nordlandsbåt

Nordfjordseksring eldre fjordtype, Nordfjordbåtlaget kystlag