Hva er kystkultur?

Kystkultur er kanskje like vanskelig å definere som begrepet kultur. Det handler vel så mye om hva vi velger å gjøre til kystkultur​. Her et knippe sitater fra noen som har gjort forsøk på å definere, eller si noe om kystkultur.

Ancas «Sea Prince» på 14 fot.
Ancas «Sea Prince» på 14 fot.
1.07.2024

Kystkultur? Denne båten ble lansert av Ancas i 1958 og var tegnet av den svenske båtkonstruktøren Harry Becker. Ancas var Norges første plastbåtprodusent. De produserte trebåter fra 1918 og er et fint eksempel på bindeledd mellom tre og plast. Foto: Ukjent. Bildet utlånt til Vest-Agder-museet av Terje Lunder.

Hva er kystkultur?

"Kystkultur – dette oppsop av dårlig samvittighet" (Jarle Bjørklund)

"Kysten er selve smeltedigelen for utviklingen av det vi kaller norsk kultur" (Jo van der Eynden)

"Kystkultur – dette mangehodede uhyre som liksom draugen har våknet fra sin langvarige dvaletilstand, som den siste representant innenfor kulturområdets begrepsverden" (Johan Kloster)

Det som skjer når en flytter kulturforståelsen fra odelsgården til skipsdekket, er at begrepet ”kultur” endrer innhold. Det utvikler seg fra noe statisk, det opprinnelige, til noe organisk og levende; kontakt, samhandling, påvirkning, utvikling (Jo van der Eynden)

"Kultur som er egen for folk eller befolkning som bor langs kysten" (A.W.Brøgger)

"En kultur – båret oppe av”råtaklubbmedlemmer” og ”sotengler” som knoter og flikker på gamle holker fra en forgangen tid, som synger viser, spiser tangsuppe og forteller sannsynlige og usannsynlige historier om folks liv og virke på kysten" (Johan Kloster).

"Norge er først og fremst en kystnasjon. Langs kysten ble landet befolket. Havet har gitt oss utsyn mot verden og innsynn i mangt og mye, ikke minst oss selv" (Kjell Magne Bondevik)

"Kystkulturen kan defineres som det grensesprengende maritime elementet i norsk folkekultur" (Johan Kloster)