Denne båttypen sto for fall. Et stykke norgeshistorie vekkes til live igjen i Flå.

På et tidspunkt ble millioner av stokker transportert på vassdrag og elver med nersetterbåter. Nå vet få hva det er. Slik jobber Sagafjorden trebåtlag med å redde nersetterbåten.

Sjur Heglund
Sjur Heglund
3.01.2024

I skogrike Norge var tømmerfløting en viktig næring for å frakte stokker på vannet, som videre ble solgt til produksjon av papir, tremasse eller treplanker. Å jobbe i vassdragene og langs elvene var krevende arbeid, med sterke strømmer og mange båter som kom ut av kontroll. Farene med tømmerfløting var også vannmasser som løsnet haugen med tømmer. Menneskeliv gikk tapt. For å hjelpe tømmerfløterne med slepet var nersetterbåtene, robuste fartøy som ble brukt til å styre og stabilisere tømmermassene i elvene.

Tømmerfløting på Krøderen. Bilde av Sverre Heiberg fra Oslo Museums fotosamling.

Nersetterbåter er smidige flatbunnede elvebåter, som er lange og spisse i begge ender. Båtene kan stakes, roes eller seiles. Båttypen har spilt en avgjørende rolle i transporten av stokker og folk langs Drammensvassdraget og i laksefiske. Selv om tømmerfløting var viktig arbeid i Norge i over tusen år, så finnes det ikke lenger noen som jobber med tømmerfløting. Siden tømmerstokker ikke fraktes via vassdrag og elver, så er nersetterbåtene mindre omtalt og brukt. Det vil Sagafjorden trebåtlag endre.

Sagafjorden trebåtlag, støttet av Forbundet Kysten, gjenoppliver denne maritime arven ved å bygge kopier av nersetterbåter på Gulsvik sag & høvleri. Gamle fotografier og fortellinger tyder på at denne båttypen også ble benyttet i Krøderfjorden. Sagen ligger i Hallingdal i Flå kommune (se kart). Ved Krøderfjorden i Nord så bygger en gruppe engasjerte håndverkere en nersetterbåt som er 5,70m i lengde. På båtskotet i Flå har trebåtlaget allerede sammenføyd kjøl og stevner. En ny kursrekke har startet med bordkledning før jul.

Den erfarne båtbyggeren Geir Magne Rørvik har bidratt med sin ekspertise i klinkbygging.


Kartet viser sentrale steder og områder for tømmerfløting nært Drammensvassdraget.

Gjennom dette prosjektet blir ikke bare båtene, men også historien om tømmerfløting, gjenopplivet og bevart for kommende generasjoner. Sagafjorden trebåtlag håper at dette prosjektet ikke bare vil øke kunnskapen om tradisjonshåndverket, men også gi barn og ungdom muligheten til å lære å ro og utvise båtvett. Trebåtlaget har mange fremtidige prosjekter, og oppfordrer interesserte i nærområdet å kontakte de.

Trebåtlaget har engasjert mange for å få prosjektet i land.

Skrevet av Sunna Simma og fotografert av Sjur Heglund.