Ny tradisjon: Kystens dag som fast arrangement

​Landsstyret i Forbundet KYSTEN har vedtatt Kystens dag som et fast årlig arrangement, i samarbeid med Norsk forening for fartøyvern.

Maiken Somby Flågan
Maiken Somby Flågan
11.12.2023

Hvert år vil Kystens dag markeres på lørdagen i uke 23, med felles maritime markeringer og arrangementer. Arrangementet kalles også Fartøyvernets dag av Norsk forening for fartøyvern. Noen få kystlag har valgt å markere dagen på et annet tidspunkt, og de vil ha muligheten til å fortsette med det i fremtiden også.

Kystens dag blir markert lørdag den 8. juni 2024. Forbundet KYSTEN oppfordrer alle kystlagene til å arrangere aktiviteter på Kystens dag, der vi inviterer folk inn og viser frem våre anlegg, båter og aktiviteter. Dette kan inkludere motormekking, roing, seiling, restaurering av båter eller matlaging. Vi håper at kystlagene vil bruke Kystens dag til å synliggjøre kystlaget i lokalsamfunnet og rekruttere nye medlemmer.

Bilde fra tidligere markering av Bragdøya kystlag. Fotografert av Maiken Somby Flågan. Teksten er skrevet av Sunna Simma.