Historisk båtdragning i Bjørkedalen i Volda

I Bjørkedalen har de bygget båter i flere hundre år. En viktig del av denne kulturarven er den nødvendige prosessen der båtene blir transportert fra båtskotet oppe i dalen, til sjøen på Kile eller Straumshamn nede ved fjorden. Forbundet KYSTEN har intervjuet Tove Aurdal Hjellnes om prosjektet «Bjørkedalsbåten - bygging og bruk». I samarbeid med Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DNB, skal Høyskolen i Volda bygge en trerøring og en færing som et ledd i å videreføre håndverkstradisjonen.

Ola Magne Einang
Ola Magne Einang
5.12.2023

Tove Aurdal Hjellnes, nestleder i Forbundet KYSTENs landstyre, er en ildsjel som jobber for å bevare Bjørkedalsbåten. Båtene fra Bjørkedalen lages av furu fra nærområdet, som er spesielt egnet for båtbord, forteller hun. I flere århundrer har Bjørkedalen i Volda vært et viktig senter for båtbygging, fortsetter Tove. På 1900-tallet var det mellom tyve og tretti båtbyggerier der, og kunnskapen og virksomheten ble overført fra generasjon til generasjon. Det ble bygd båter på nesten alle gårdene i bygda. Denne kunnskapen er sårbar og står i fare for å gå tapt.

Siden Bjørkedalen ikke ligger ved sjøen, har bygda også tradisjoner knyttet til båtdragning. Dette innebærer å transportere ferdigbygde klinkbygde trebåter fra båtskotet til fjorden. Båtdragning krever samarbeid, dugnad og bruk av hester, traktorer eller lastebiler om nødvendig for å dra båtene til sjøen.Tidligere ble dette ofte gjort om vinteren, når det lå is på vannet. Ofte dro de flere båter samme dagen, fra flere båtskot. De hjalp hverandre. Færingen og trerøringen fra prosjektet «Bjørkedalsbåten» skal dras fra båtskotet til Bjørkedalsvannet, sier Tove.

Båtdragning og båtbygging er tradisjoner som er verdifulle å bevare, og gjennom samarbeid med Høyskolen i Volda i prosjektet «Bjørkedalsbåten», håper man å bidra til å videreføre håndverket til neste generasjon. Tove mener det er viktig at båtbyggerne får nye oppdrag. «Kunnskapen sitter i kroppen, og det er avgjørende å bygge båter jevnlig for å ivareta denne kunnskapen», fortsetter hun.

Høyskolen i Volda er innvilget 700 000 kr til prosjektet «Bjørkedalsbåten - bygging og bruk», der Sigurd Bjørkedal & sønner skal bygge en trerøring og en færing og folk fra høyskolen skal være med for å lære båtbygging. Båtene vil forbli i nærområdet og eies av Freidig 4H i Bjørkedalen. Grupper som 4H, ungdomslaget, kystlaget, skoleklasser, samt Avdeling for kulturfag ved Høyskolen i Volda, vil få muligheten til å bruke båtene til seiling og andre aktiviteter.

Tekst av Sunna Simma og bilder av Ola Magne Einang.