Fra forfallent naust til barnas drømmested

Fra 1800-tallet var Fauskanger naust et viktig bygg for håbrandsfiske i Store Fauskanger. I dag byr naustet på uendelig mange opplevelser for både store og små.

Endre Ludvig Olsen
Endre Ludvig Olsen
18.12.2023

Fauskanger naust er et grindbygg som ligger nord på Askøy. Etter en storhetstid på 1800- og 1900-tallet med fiske og tørking av garn, hadde bygget både råteskader og et sviktende tak. Nina Schanche Nilsen og Endre Ludvig Olsen, sammen med snekkerne Ruben Fureli (Fureli Bygg og Bruk) og Dennis Guhl (Vestlaft AS), har stått for restaureringen. De fikk restaurert bygget til opprinnelig stand med midler fra Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI, og Kulturminnefondet. Deler av prosjekter var også finansiert med egne midler. Askøy kystlag benytter naustet både som båtlagringsplass og som en naturlig samlingsplass for medlemmene. I det nyrenoverte røykeriet kan fisk foredles, som salting, tørking og røyking av fisk.

Fire engasjerte jenter, Marte og Marie (16 år) samt Andrea og Malene (11 år), bidro aktivt til restaureringen av naustet. Fotografert av Endre Ludvig Olsen.

Askøy kystlag og eierne til naustet har nå tilrettelagt for ny bruk av et svært gammelt kulturminne med fokus på aktiviteter for barn og unge. Det siste året har Furehaugen barnehage gjennomført kast med not fra land. To personer rodde en nyrestaurert oselver inn til Vågsbotn, hvor førskolebarn, ungdomsskoleelever og medlemmer fra kystlaget ventet. Ved hjelp av baslodd og skimla ble nota snurpet og landet. Selv om fangsten var beskjeden, så ga opplevelsen stor glede for alle aldre.

Landnotkast i Vågsbotn med førskolebarn, ungdomsskoleelever og kystlaget. Bilde av Ole-Christian Næss.

Til våren vil kystlaget sette inn en over hundre år gammel notbåt i naustet. De vil også fortsette arbeidet med å sikre at barn og unge får tilgang til naturopplevelser ved sjøen.

Barna er begeistret for hemsen. Fotografert av Endre Ludvig Olsen.

Fauskanger naust i all sin prakt. Bilde av Endre Ludvig Olsen.

Tekst av Sunna Simma.