Naustets nye liv

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB setter Forbundet KYSTEN i stand naust og sjøhus i hele landet. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv.

Trenagler - her gjenskapes naustet på autentisk vis.
Trenagler - her gjenskapes naustet på autentisk vis.
11.08.2022

Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i raskt tempo. Det slås fast i en rapport som Norsk Institutt for Kulturminneforskning har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe gikk Forbundet KYSTEN i gang med en bred satsing på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og rivning, og med oss på laget fikk vi Sparebankstiftelsen DNB. I 2020 innvilget de en nasjonal breddegave på 10,5 millioner til prosjektet vi har døpt "Nytt liv i naust og sjøhus".

Åsepernaustet

Vi får jevnlig oppdateringer og statusrapporter fra pågående naustprosjekter, noe som er veldig kjekt. Suksesshistoriene er mange! En av disse er historien om Åsepernaustet. Åsepernaustet eies av Stiftinga Jørntunet, som holder til i Bremanger kommune.
Naustet stod tidligere på Nordpollen i Stad kommune, og skulle rives/brennes sommeren 2020, men det syntes ikke Jens Sigdestad fra Stiftinga Jørntunet noe om. Sigdestad gjorde en befaring av naustet, og bestemte seg for å få det transportert til sin hjemmeadresse. Naustet ble originalt satt opp i Nordpollen i 1887, og var nok allerede gammelt når det ble satt opp som naust. Sannsynligvis har bygget vært en løe som ble revet og flyttet. Bygningen består blant annet av gamle bygningsdeler fra røykstuer.
Naustet har uvurderlig verdi både arkitektonisk, kulturelt, som objekt for undervisning og som del av museet som Stiftinga Jørntunet har ansvar for. Gårdstunet består i dag av røykstue, løe/fjøs, eldhus, to kvernhus og murer etter gårdsfjøs. Naustet som hørte til gården ble solgt på auksjon på 1950-tallet og er ikke disponibelt for stiftelsen, som dermed i mange år har savnet et sjøhus/naust slik at gårdstunet kan fremstå som komplett. Sjøbruk og fiske utgjorde en viktig del av gårdsdriften for den tidsepoken Jørntunet streber etter å gjenskape.Stiftinga Jørntunet har i mange år hatt et tett samarbeid med Davik oppvekstsenter, som bruker Jørntunet i undervisning om lokale tradisjoner og lokal kultur. Et naust som kan brukes vil gjøre denne undervisningen mer komplett. Dessuten vil fem ulike typer nordfjordbåter få en sentral plass i det "nye" naustet.Vi håper naustet vil tilføre det siste som har manglet på gårdstunet til Stiftinga Jørntunet, og ønsker lykke til med undervisningen! 🤩