Drøbak Kystlag: Eldrebølgen og fjorden som aktiviseringsarena

Drøbak kystlag fikk nylig innvilget kr. 600 000,- fra Norsk friluftsliv til å videreføre pilotprosjektet «Eldrebølgen», som handlet om å bruke fjorden som aktivitetsarena under pandemien. Dette har kystlaget gjennomført med svært stor suksess, og får nå altså anledning til å drive prosjektet videre. Vi håper at denne teksten fra Drøbak kystlag kan inspirere andre kystlag som ønsker å gjennomføre lignende aktiviteter!

En fin dag på fjorden, for alle aldre!
En fin dag på fjorden, for alle aldre!
31.10.2022

Tekst og bilder fra Drøbak kystlag.

Drøbak Kystlags prosjekt “Eldrebølgen” er en videreføring av et pilotprosjekt der vi brukte fjorden som aktiviseringsarena under pandemien. I motsetning til andre samfunnsgrupper var eldre lenge svært restriktive til delta i sosiale og fysiske aktiviteter. Det er fordi mange var i såkalt risikogruppe og levde frykt for å bli smittet av nye varianter av koronaviruset. I starten av prosjektet kjørte vi turer med mindre grupper for å ta ekstra hensyn til smittevernet. Nå etter gjenåpningen har vi kunnet kjøre større grupper og vi har fått til en dominio-effekt ved at vi har fått med oss ledsagere som jobber med å aktivisere eldre. For noen er det en viktig trygghet å ha noen om bord som de kjenner fra før.

Tilbudet med turer på fjorden og aktiviteter med kystkulturhistorie har bakgrunn i konkrete oppfordringer og ønsker fra eldre med aktiviseringsbehov. Behovet og oppfordringen kom også fra samarbeidsapparatet; seniorsentre, helse- og omsorgshjem og hjemmehjelpere og pårørende. Aktiviteter i regi av Frivillighetssentraler, aktivitetssentre og frivillige organisasjoner som for eksempel Røde Kors har vært en kilde til rekruttering av både deltakere og frivillige ledsagere til turene. Vi har kjørt turer med slike organisasjoner i hele Follo-regionen.

Det er kø hos søknadskontorene for å få assistanse i hjemmet. Behovet for et pusterom og utendørs rekreasjon er spesielt etterspurt av ektefeller/partnere til kronisk syke eldre som fungerer som hjelpepleiere i eget hjem. Vi har fått konkret oppfordring om å søke på dette prosjektet av eldre som har vært slitne etter lang tid i slike situasjoner. På tross av gjenåpning ble ikke situasjonen alltid endret for syke eldre og de som må leve som hjemmehjelp for ektefeller. Det ble eksempelvis ikke aktuelt med behandlingsreiser til utlandet for lungesyke. Da var det bra å kunne få seg en tur på fjorden. Slike turer ble et lyspunkt i hverdagen som gav positive mentale effekter i forkant og etter selve turen.

Vi har brukt store stødige RIBer og Pioner Multi med baugport. Slik har vi fått med rullestolbrukere og personer som trenger en helt rolig ombordstigning.


Drøbakssundet, Håøya og Oscarsborg er et koldtbord av natur og kulturopplevelser

Vi nyter godt av det koldtbordet av natur- og kulturhistorie som ligger rett utenfor havna i drøbaksundet. Vi har historien til Borge Bringsværds verft med produksjon og eksport av folkebåten BB11 på Husvikholmen. Vi har også historien om fergekvinnen Jakobine som rodde Edvard Munch, Christian Krogh og resten av Kristianiabohemen i trekanttrafikk mellom Drøbak, Hvitsten og Åsgårdstrand. Videre har vi Oberst Eriksen sin ekstraordinære innsats på Oscarsborg den 9. april 1940. I tillegg har to havørner revir på øyas østside. Dette har gamle og unge fått oppleve på kloss hold sammen med Drøbak Kystlag.

Lokalmiljøet bidrar – Kystlaget fikk gaver fra privatpersoner – våtdrakter, varmedresser og båter

Det er gøy å se hvordan lokalmiljøet bidrar når man setter i gang aktiviteter som er til glede for andre. Prosjektmidler fra Stiftelsen Dam og DNB-stiftelsen har gjort at vi har kunne kjøpe inn felles utstyr og kunnet gjøre ressurskrevende innsats for andre. Vi har mottatt nye vårdrakter fra en lokal importør, fått 10 flotte varme-flytedresser fra et selskap som driver med RIB-event og vi har blitt donert båter og tradisjonsverktøy.

Å tilby gratis turer på fjorden og gratis utlån av båter har vært nytenkende. Det har vært klare enkle aktiviteter med et tilpasset ambisjonsnivå. Derfor har det til nå vært enkelt å gjennomføre. Ved å opplære frivillige som tilbyr utflukter og aktivisering når vi ut til flere, og aktiviteten vil også kunne fortsette videre på egenhånd uten prosjektstøtte. Den samme effekten får vi når vi lærer barnebarn og voksne barn trygg båtbruk. Da kan de ta med besteforeldre på fjorden!


Fjorden som arena for generasjonstreff – ta med besteforeldre på hummerjakt og sel-safari

Noen få utfordringer som overrasket oss litt da vi begynte å jobbe med eldre som målgruppe var at mange over 65 år i dag overhodet ikke vil bli kalt eldre – og i hvert fall ikke hjelpetrengende! Vi har løst den utfordringen ved å ha mer og mer fokus på å bruke fjorden som arena for generasjonstreff. Vi har unngått å invitere til “Eldretreff» – det kan sitte langt inne hos noen å bli kategorisert som «eldre og trengende». Å bli med en tur på sjøen som besteforeldre med barnebarn vil mange derimot identifisere seg med. Slike generasjonstreff har vi da lagt til sommerferien, ettermiddager og helger slik at eldre kan få seg en tilpasset tur med sine egne nære relasjoner som barn og barnebarn. Det finnes jo eldre som ikke har barn eller barnebarn. Da har vi skrevet i invitasjonene: "Besteforeldre kan også komme alene".

En annen utfordring er at mange eldre foretrekker langtidsplaner. Lenger fram i tid enn værmeldingen kan spå. Da har vi ofte en plan B som bare er en liten tur ut havna, på det lokale akvariet eller over fjorden og så benytter vi oss av det fantastiske selvbetjente museet som hele Oscarsborg Festning er!

Restaurering av en Kogg. Hyggelig arbeid og sosial møteplass

I april var Drøbak kystlag så heldige å få overta en gammel Kogg (stor åpen tresnekke) fra Vindfangerbukta Båtforening. Båten har lokalhistorisk betydning fordi den er bygget av Knut Johansen på Husvikholmen etter tegninger fra Borge Bringsværd rett etter krigen. Båtbygger Johansen hentet selv tømmer til båten på Håøya. Så her har vi båt som har en lang historie fra Drøbaksundet. Leder i Drøbak kystlag, Daniel Novello, gjorde en formidabel innsats, sammen med samarbeidspartnere, i å redde Koggen fysisk ut fra opplag i et av Forsvarets naust på en holme i Drøbaksundet og få den tauet til Drøbak på en lekter. I tillegg til den fysiske redningen, satte Novello i gang en redningsaksjon av historisk dokumentasjon, konstruksjonstegninger og fikk sikret kunnskapsoverføring fra tidligere havnesjef Erik Eriksen som har fulgt båten tett fra den ble bygget i 1949. Kystlagets engasjement smittet over på en gruppe menn og kvinner som ønsket «å bli med på båten» og restaureringen som vil pågå utover høsten og vinteren. Denne sikring av båtens historie, relasjonsbyggingen og planting av eierskap til restaurasjonsprosjektet er en langtidsinvestering. Fra høsten 2022 vil restaurasjonsprosjektet være en sosial møteplass som passer for pensjonister og andre som har tid og lyst å møtes. Koggen skal sjøsettes i 2023 og selvsagt lånes ut gratis til dem som ønsker det.

Vinteren er høysesong

I oktober satte vi i gang kampanjer for å få voksne barn og barnebarn til å ta med besteforeldre på hummerjakt og høstturer. Vi tilrettela og gjennomførte generasjonstreff på fjorden på fine høstdager. Vi tok opp BB11 og BB15 men lot ligge ute en litt større seilbåt. I oktober fikk vi sjøsatt en større utlånsbåt ved siden av robåtene. Den er tilpasset etterspørselen fra grupper som ønsker å komme seg på fjorden med en litt større båt. Den blir liggende i havna klar til utlån hele vinteren og vi gir gjerne opplæring i bruk av båten, som har en helt ny motor. Båten er en eldre liten seilbåt fra England. I august, september og oktober 2022 ble båten fullstendig restaurert under ledelse av Kystlagets Borge K Bringsværd med hjelp av Drøbak Montessori ungdomsskoles ungdommer. Ungdommene har lært om ulike former for håndverk og gleder seg over at denne båten blir tilgjengelig for alle. De vil også samarbeide videre med Drøbak kystlag om vedlikehold og drift av båten og ikke minst skal båten brukes av lokale skoler framover.

I oktober begynte vi å høste frukter av de gode forberedelsene, relasjonsbygging og «onboarding» i restaureringen av den gamle Koggen. Vi gjennomførte et vellykket til oppstartsmøte i varme og lyse lokaler i storgata i Drøbak. Vi har avtalt en fast dag i uka, i tillegg til at deltakene vil komme og gå som de vil og melde hverandre gjennom en messenger-gruppe. Kystlagets rolle som tilrettelegger er også sentral her. Deltagerne har ulik kompetanse, men felles for de alle er at de ønsker å engasjere seg sosialt. Den gamle Kogge danner en fin ramme for dette og blir således en arena for å fortelle om tradisjonshåndverk og båtbygging og bruk utover vinteren.