Naustnytt

I 2020 fikk vi beskjeden: Sparebankstiftelsen DNB innvilget søknaden vår om en nasjonal breddegave til berging av naust og sjøhus! Første runde med naustmidler er delt ut, og arbeidet er i full gang langs hele kysten. Blant annet har Kystlaget Trondhjem spennende planer for et naust de leier av Trondheim kommune.

Nydelig beliggenhet langs Ladestien i Trondheim.
Nydelig beliggenhet langs Ladestien i Trondheim.
4.10.2021

Kystlaget Trondhjem har i flere år leid et naust av Trondheim kommune, og statusen for naustet er forfallent. På bakgrunn av dette kontaktet kystlaget kommunen v/ Eiendomsavdelingen. Resultatet ble en fin avtale for Kystlaget, med en leietid på 20 år til en meget fordelaktig pris, mot at kystlaget tar vedlikeholdsarbeidet.

I og med at naustet ligger ved Ladestien og en populær badeplass, er det samlingssted for mange mennesker nær sagt året rundt. Kystlaget vil blant annet legge til rette for at det går an å sitte ved naustveggen på den sørvendte siden, og vil sette opp informasjonstavler om den lokale kystkulturen. Naustet er tenkt benyttet som "informasjonsplattform" for kystkultur og tradisjonsbåter i og ved Trondheimsfjorden - for eksempel ved å benytte naustveggene. I dette arbeidet tenker kystlaget å samarbeide med Trondheim kommune, lokale historikere og flere. Vi gleder oss til å besøke det restaurerte naustet!

Slitne, men glade dugnadsfolk!


Skiltet er oppe!


Hvorfor naust?

Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i raskt tempo, det slås blant annet fast i en rapport NIKU har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe gikk Forbundet KYSTEN i gang med en bred satsing for å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og riving. "Vern gjennom bruk" er hovedtanken, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra kystlag og dugnadsfolk som er i full gang med restaureringsprosjekter med stort engasjement - nå som de endelig har fått økonomisk støtte til det.

Prosjektet har følgende formål:

  • Sikre disse kulturminnene så de også i fremtiden er en del av kulturlandskapet langs kysten
  • Gi barn og ungdom gode opplevelser med kystfriluftsliv
  • Sikre almennheten tilgang til sjøen og strandsonen