Kystenprisen til Ulf Mikalsen

Kystenprisen for 2020 ble i helgen tildelt Ulf Mikalsen for hans innsats som båtbygger og kystkulturformidler gjennom en mannsalder.

Tora Bakkemo fra KYSTEN-sekretariatet overrasket Ulf i verkstedet med hyggelig nyhet. Foto: Ivar Jensen
Tora Bakkemo fra KYSTEN-sekretariatet overrasket Ulf i verkstedet med hyggelig nyhet. Foto: Ivar Jensen
17.04.2021

Forbundet KYSTENs landsstyre har delt ut Kystenprisen 2020 til en allsidig kystkulturformidler av rang. Båtbygger Ulf Bjørnar Mikalsen på Kjerringøy er nettop det. Tildelingen ble offentliggjort på Forbundet KYSTENs digitale landsmøte 17. april.

Ulf Mikalsen har jobbet som oppsynsmann og daglig leder ved Kjerringøy handelssted i 12 år.
Siden midten av nittitallet har han virket som trebåtbygger på heltid, og kan vise til en stor produksjon av nordlandsbåter i alle størrelser. Han har hatt mange lærlinger, og tar sitt ansvar for videreformidling av håndverket på største alvor. Hos Ulf kan også folk som bestiller seg en båt få komme til vakre Kjerringøy og delta i deler av bygginga. Slik får enda fler en dyp forståelse og respekt for båtbyggerkunsten. Han har skrevet flere lærebøker om båtbygging, og nå sist et flott verk om nordlandsbåten.

Ulf synger og spiller, og skriver egne sanger og dikt. Visa «Kunsten å ro» fikk Forbundet KYSTEN lov å ta med i Den nye Kystlangboka som kom ut i 2020. Ulf var med å promotere boka:


Bygging – bruk – formidling
Bygging og bruk av båtene henger sammen. Ulf og kona Ingvild seiler til de fleste av Forbundet KYSTENs landsstevner nord i landet, og deltar villig i kappseilinger og defilering med båter Ulf selv har bygget. Hver vinter bærer det ut på lofotfiske i tradisjonsbåt. Det er en uforglemmelig opplevelse for alle som har fått være med. Ombord hos Ulf er folk velkommen, også om man ikke er en dreven seiler fra før. Tålmodig og pedagogisk lærer han bort det som trengs, og lar folk få prøve seg.

Ulf Mikalsen har tatt aktiv del i Forbundet KYSTENs båtbyggernettverk, og er en god sparringspartner i spørsmål som omhandler tradisjonen og hvordan den best tas vare på.

Ulf stiller alltid opp, og byr på seg selv. I 2018 - 2019 stilte han seg selv, lærlingen og verkstedet sitt til rådighet for innspillingen av Forbundet KYSTENs dokumentarfilm «Båtbyggerne». Med sin spesielle evne til å både presist og poetisk sette ord på det han jobber med, kombinert med en naturlig kamaratekke ble Ulf en bærende karakter i filmen, som lanseres sommeren 2021.

Med tildelingen av Kystenprisen for 2020 ønsker vi å takke Ulf Mikalsen for hans store innsats med å fremme kystkultur gjennom mange år. Gratulerer!