Første runde naustmidler fordelt

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi nå 21 restaureringsprosjekter landet rundt. Med det går startskuddet for et landsomfattende krafttak for kystens mest utsatte kulturminner.

Vår utsendte Per-Einar Eilertsen overrasket Arctandria Tromsø kystlag med god nyhet under årets Sankthansfeiring. Foto: Bente Nordahl
Vår utsendte Per-Einar Eilertsen overrasket Arctandria Tromsø kystlag med god nyhet under årets Sankthansfeiring. Foto: Bente Nordahl
28.06.2021

Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i stort tempo. Det vil Forbundet KYSTEN gjøre noe med! Med en stor breddegave på 10,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB skal vi støtte lokale restaureringsprosjekter landet rundt med nødvendige midler og veiledning over tre år. De ferdig istandsatte bygningene skal åpnes opp for almennheten, med barn og unge som en viktig målgruppe.

Denne uken ble første runde med midler fordelt, og vi har hatt gleden av å sende tilsagnsbrev til kystlag og andre lag og foreninger landet rundt. I denne omgang har vi delt ut 2,9 millioner kroner. Noen prosjekter er "gryteklare" og ble støttet med en solid sum, mens andre fikk i første omgang støtte til et forprosjekt.

Se listen over tilsagn i første runde her.

Vi ser frem til å følge med disse prosektene videre, og ønsker lykke med arbeidet. Neste utlysning av midler til naustprosjekter utlyses i løpet av første kvartal 2022. Her kan du lese mer om vår satsing "Nytt liv i naust og sjøhus".