Det viktigste er et godt og hyggelig miljø

Tidligere i år mottok Tønsberg Kystkultursenter Bevaringsprisen 2021, som deles ut av Stiftelsen Gamle Tønsberg hvert år. I begrunnelsen heter det blant annet at Kystkultursenteret mottok prisen for den historiske og kulturelle betydningen Kystkultursenteret representerer. I den anledning dro vi til Tønsberg for å snakke med kystlaget om hva som foregår på Kystkultursenteret for tiden.

Skiltet er på plass!
Skiltet er på plass!
7.10.2021

Området som nå er Tønsberg Kystkultursenter var tidligere ubåtstasjon, faktisk helt fra 1918 og frem til 1940. Tyskerne overtok da området og brukte det blant annet som fangeleir for russiske soldater og fanger. Når krigen var over ble området og bygningene brukt som yrkesskole, senere som øvingslokaler. Etter hvert forfalt imidlertid bygningene så mye at det var umulig å bruke dem. - Det så helt forferdelig ut, sier Arne Steinsbø, leder i Loggen Kystlag.

Kunst på Tønsberg Kystkultursenter. Foto: Forbundet KYSTEN


Havnevesenet besluttet at det hele skulle rives, men én ildsjel i havnevesenet satt foten ned og hevdet at det måtte gå an å bruke lokalene til noe. Noen år senere var Loggen Kystlag, som opprinnelig ble stiftet i Horten, på utkikk etter nye lokaler. De fikk overta området og bygningene. Alt ble restaurert. Arne Steinsbø forteller også om en periode hvor det i Tønsberg fantes et tiltak som het «arbeid for trygd», hvor kystlaget og frivillige fikk hjelp av arbeidsledige med restaureringen. Det var til stor hjelp. For fire-fem år siden ble det igjen påbegynt oppussingsarbeid, vedlikehold, maling og mye mer – alt for å gjøre området og anlegget klart til hundreårsjubileet i 2018. Alt skjer på dugnad, og kystlagetets medlemmer bidrar med mellom 10 - 15 000 dugnadstimer hvert eneste år. – Ja, hva er det vi ikke gjør? funderer kystlagsmedlem Dan Roar Wilhelmsen, og forteller at dugnadsarbeidet i dag dreier seg mye om vedlikehold av all bygningsmassen, som i seg selv tar en hel del tid, og at det også er mye arbeid med den nye reperbanen, Tønsberg Reperbane, som Tønsberg Kystkultursenter og Loggen Kystlag holder på å få på beina. Det er nå støpt ferdig 110x15 m. kai, hvor det skal settes opp 100x10 m. reperbane. Resterende bredde på 5 m. mot kanalen skal brukes til havnepromenade, som blir en attraksjon i seg selv.

Fint på kaien! Foto: Forbundet KYSTEN


I tillegg har kystlaget flere ulike grupper som holder på med andre ting: Sjøbruksgruppa, Kramgod mat (som lager tradisjonsmat), Møbel og Tau (som blant annet driver med restaurering av møbler), Historisk gruppe (som tar seg av industrihistorien rundt kanalen), Håndverksgruppa (lager tradisjonshåndverk som kystlaget selger), et eget Shantykor og Verkstedgruppa med mekanisk verksted. I tillegg forvalter kystlaget den verneverdige seilskuta Berntine, som eies av Stiftelsen Berntine - et samarbeid mellom Fulehuks Venner og Loggen Kystlag. Kystledgruppa i Loggen Kystlag drifter dessuten to Kystled-hytter. Kystlaget har også en kaigruppe og en småbåtgruppe. Oseberg Vikingarv får leie lokaler og jobbe med sine båter på Tønsberg Kystkultursenter.

Nydelige båter. Foto: Forbundet KYSTEN


På spørsmål om hva Steinsbø og Wilhelmsen tror om betydningen av Kystkultursenteret for lokalbefolkningen og for Tønsberg som by, svarer Wilhelmsen: - Jeg opplever at det kommer flere og flere mennesker forbi her og synes det er et fantastisk deilig miljø. Det er mange som kommer hit og spiser og går tur, og vi er jo gode selgere for stedet. Det er hyggelig når folk kommer. Det er noe med gammel kystkultur og trebåter som gjør noe med mennesker, de synes det er veldig hyggelig og behagelig, det er godt for øynene å se på. Jeg føler at interessen for stedet er stigende, og ikke minst når vi får reperbaneprosjektet opp å gå, og promenaden, så vil det være, tror jeg, dag og natt for Kystkultursenteret og ikke minst for Tønsberg som by. Det blir mer attraktivt å være og å gå rundt her, sier han.

Kystlagsleder Arne Steinsbø mener imidlertid at de må bli flinkere til å markedsføre seg selv. - Sånn som det har vært nå, har det stort sett også bare vært jobbing. Nå må vi begynne å få inntekter på andre måter også. Vi jobber blant annet med å få helårsdrift på cafeen her, slik at den kan være åpen hele tiden. Vi har jo også skjenkebevilgning, sier han, og drar også frem havnepromenaden og reperbanen som satsninger som kan dra publikum: - Vi skal jo slå rep, og vi har maskineriet. Vi håper at vi kan slå rep på en 150-meters lengde som vi kan selge til alle gamle båter i Norden, det er det vi drømmer om. Det er så og si ingen som driver med repslagning på denne måten i Norge, bortsett fra noen på Hardanger Fartøyvernsenter. Ungene kan også få lage seg hoppetau hos oss. Men vi setter også fokus på havnepromenaden som noe som kan fange publikums interesse, forteller han.

Her kommer Tønsberg Reperbane! Foto: Forbundet KYSTEN


Steinsbø, Wilhelmsen og resten av kystlaget diskuterer dessuten ofte hvordan de kan fange ungdommers interesse for anlegget og for det de holder på med, for det mangler ikke på aktiviteter. – Vi holder på med båtbygging, båtrestaurering, arbeid med tau, restaurering av møbler, tradisjonsmat, mekanisk arbeid, vi kjører sveisekurs, man kan bli med Berntine ut for å seile. Vi har også fire båter. Det er mange som kommer hit og spør om råd. Vi har dialog med skolene og skoleledelsene om hvordan vi kan engasjere elever i prosjektene våre, sier Steinsbø. Wilhelmsen forteller at det ukentlig prates om ungdom. – Hvordan skal vi få dem inn? Det er litt vanskelig å vite hvilken vei man skal gå, men vi er flinke til å møte folk når de kommer, og folk er faktisk nysgjerrige. Det er veldig positivt for oss å representere Loggen og vise folk at vi tar dem godt imot, sier han.

Dan Roar Wilhelmsen og Arne Steinsbø. Hvem vil ikke bli tatt imot av disse to? Foto: Forbundet KYSTEN


Kystlaget leier ut lokalene sine til barnedåper, konfirmasjoner, bryllup og begravelser. Det er mange som blir kjent med området og kystlaget på den måten. For kystlagsleder Steinsbø er det viktig å poengtere at alle er velkomne i kystlaget, bli med i en eller flere av kystlagets ulike grupper, bruke anlegget og bli med ut på båt. - Det som er det viktigste for meg, er miljø. Hvis vi ikke skaper et hyggelig og godt miljø her, er vi døde. Hvorfor kommer folk hit? Jo, fordi det er trivelig og fordi man kan bruke kroppen og lære nye ting. Derfor er det så viktig at alle trives her og blir tatt godt imot, uansett. Vi har plass til alle typer folk. Mennesker må ikke være så fordømt pripne og kritiske, vi må være åpne og rause, avslutter han.

Man får øye på mange spennende båter på Tønsberg Kystkultursenter. Foto: Forbundet KYSTEN


Du kan lese mer om Loggen Kystlag og Tønsberg Kystkultursenter her.

Hvis du er heldig kan du møte hunden Bella på verkstedet. Foto: Forbundet KYSTEN


Berntine måtte en tur på land. Foto: Forbundet KYSTEN