Ofoten kystlag vokste mest i 2019

Vi gratulerer Ofoten kystlag med utmerkelsen som superververe i 2019!

Ofoten Kystlags base ligger vakkert til ved Skjomen sør for Narvik. Foto: Per gunnar Mørk
Ofoten Kystlags base ligger vakkert til ved Skjomen sør for Narvik. Foto: Per gunnar Mørk
10.06.2020

Vi skulle gjerne ha overrakt utmerkelsen med jubel og applaus under det landsdekkende kystlagsseminaret i april. Koronapandemien ville det annerledes, derfor er gladnyheten overbragt kystlaget på annet vis.

Det er altså Ofoten kystlag i Nordland som har hatt størst økning i medlemstall i forhold til størrelsen. De har vokst fra 25 til 34 medlemmer i 2019, en økning på 35 %. Kystlaget er relativt nytt, men viser allerede at de får til mye. De holder til på nedlagte Forsheim forskningsstasjon, et anlegg fra havbruksnæringas spede barndom. Området består av flere store bygninger, det eldste fra rundt 1930, et stort kaianlegg.

Forbundet KYSTEN er opptatt av å få flere med oss i arbeidet med å ta vare på kystens kulturminner og fylle dem med ny bruk og aktivitet. Derfor går vi årlig gjennom medlemslistene og premier det kystlaget som har hatt prosentvis størst medlemsvekst i året som gikk. Ofoten kystlag mottar en premie på kr. 2.000,- og et emaljeskilt med Forbundet KYSTEN-logo for å ha vervet flest medlemmer i 2019 i forhold til medlemstallet.

Vi ønsker lykke til med arbeidet og håper dere fortsetter å engasjere nye medlemmer i laget!