Ledig vikariat i Forbundet KYSTEN

Vår rådgiver for friluftsliv og ungdom skal ha permisjon. Vil du jobbe hos oss i et år fra september?

Vi tar til orde for bærekraftig friluftsliv i tradisjonelle båter, og vil ha med oss fler ungdommer. Nå trenger vi en vikar til å jobbe med blant annet det. Foto: Tuva Løkse
Vi tar til orde for bærekraftig friluftsliv i tradisjonelle båter, og vil ha med oss fler ungdommer. Nå trenger vi en vikar til å jobbe med blant annet det. Foto: Tuva Løkse
5.06.2020

Forbundet KYSTEN søker en selvstendig person med kunnskap om kulturminner og friluftsliv for tiltredelse i et 80 % vikariat i Oslo fra 1. september 2020 til 1. august 2021.

Rådgiveren har et overordnet ansvar for å følge opp og utvikle satsningen på kystfriluftsliv og ungdom i Forbundet KYSTEN. Viktige arbeidsoppgaver vil være å utvikle og følge opp ulike prosjekter og kampanjer, søke finansiering av disse og hjelpe til med å organisere aktiviteten i kystlagene. Fokus vil være på kulturminner og friluftsliv. Man må regne med å bidra under diverse stevner og arrangementer og jobben medfører noe reising til flotte steder langs kysten.

Kvalifikasjoner som er ønsket; relevant utdanning og arbeidserfaring, samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Erfaring med formidling og prosjektledelse er ønskelig. Personen må like å jobbe selvstendig med prosjekter og ønske å være med på å videreutvikle organisasjonens friluftslivs- og ungdomsarbeid.

Rådgiveren vil være ansvarlig overfor generalsekretæren og vil også bidra noe i administrative oppgaver. Lønn etter avtale.

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt generalsekretær Per Hillesund på telefon 957 09 193.

Søknad med CV sendes til forbundet@kysten.no innen 23. juni 2020.

Om oss: Forbundet KYSTEN er en frivillig kulturvern- og friluftslivsorganisasjon med 121 lokale kystlag i hele landet. Under mottoet «vern gjennom bruk» jobber vi med å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og håndverkstradisjoner knyttet til livet på kysten. Sekretariatet er del av et hyggelig kontorfellesskap i Oslo sentrum, og har for tiden fem årsverk.

Vi ser frem til å høre fra deg!