Vil skape kunnskapsklynger

I desember fikk Forbundet KYSTEN innvilget 7,9 millioner fra sparebankstiftelsen DnB som skal omsettes i mer kunnskap om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Nå er vi i gang med prosjektet, og denne trioen blir sentrale i arbeidet.

Heidi Thöni Sletten, Atle Ove Martinussen og Tore Friis-Olsen skal finne ut hvordan vi best fordeler våre tradisjonsbåtmillioner fra Sparebankstiftelsen DnB. En stor og viktig oppgave i trygge hender. Foto: Tuva Løkse
Heidi Thöni Sletten, Atle Ove Martinussen og Tore Friis-Olsen skal finne ut hvordan vi best fordeler våre tradisjonsbåtmillioner fra Sparebankstiftelsen DnB. En stor og viktig oppgave i trygge hender. Foto: Tuva Løkse
1.03.2018

I dag møttes arbeidsgruppa som skal vurdere hvordan vi får mest mulig båtbyggerkunnskap ut av prosjektmidlene vi har til rådighet de neste fire årene. Seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet KYSTEN leder gruppa, og med seg har han fått to solide fagpersoner.
Heidi Thöni Sletten jobber til daglig som formidler på Norsk Maritimt Museum. Hun har tidligere jobbet hos oss i Forbundet KYSTEN med diverse kulturminne- og friluftslivsprosjekter, og sitter i styret i Risør Trebåtfestival og i kystlaget i båtbyggerbygda Bjørkedal.
Atle Ove Martinussen er direktør ved Museumssenteret i Hordaland, og har lang fartstid fra blant annet Norsk Håndverksinstitutt.

Trioen ser nå etter gode utgangspunkt for lokale prosjekter, og har flere ideer på blokka. De har satt noen klare avgrensninger og prioriteringer for hvor pengene skal gå: Det skal bygges åpne klingbygde tradisjonsbåter, noen må lære håndverket, byggeprosjektene må fra start være knyttet til interesserte miljøer og institusjoner som vil lære mer om aktiv bruk av båtene, og byggetradisjoner med svært få utøvere vil prioriteres høyt. Prosjektets styringsgruppe vil sette de endelige rammene i løpet av våren.

Vi vil ha fokus på at midlene skal bidra til å bygge opp bærekraftige kunnskapsklynger av båtbyggere og kompetente båtbrukere. De tar også sikte på at prosjektet skal ha en merverdi, med varige effekter ut over de fire årene vi skal bekoste lokale samarbeider.

Les mer om Forbundet KYSTENs arbeid med å ta vare på båtbyggerhåndverket