Spennende konferanse i Tromsø

"Båter, tradisjon og innovasjon" er tittelen på vår neste konferanse i samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet. Meld deg på!

Foto: Arctandria Tromsø Kystlag
Foto: Arctandria Tromsø Kystlag
29.08.2018

3. - 4. oktober er det duket for ny konferanse i UiT og Forbundet KYSTENs konferanseserie.

Denne gangen vil vi fokusere på innovasjon i tradisjon. Hvilke nye praksiser kan tradisjonelle båter inngå i, og hvordan aktualisere tradisjon i bygging av fremtidens opplevelsesøkonomi? Hvordan kan de tradisjonelle trebåtene få en plass i de nye turistmarkeder med fokus på kvalitetsprodukter og opplevelser? Kan et slikt fokus bidra til ny kunnskap og styrke ambisjon om vern av båter, men óg av havet og kysten? Kan innovasjon i tradisjonsbåtkunnskap være viktige bidrag til en grønn og bærekraftig turisme – og hvilke tiltak kan støtte opp under en slik ambisjon?

Vi ønsker at denne konferansen skal være en møteplass for kunnskapsmiljøer innen tradisjonsbygging og nye innovative bedrifter og prosjekter der kysten, båten og immateriell kulturarv på ulike måter tas i bruk.

Program:
Onsdag 3. oktober 2018

1100 - 1200: Kaffe og registrering

1200 – 1215: Velkommen og åpning av konferansen ved Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN og Lena Aarekol, direktør ved Tromsø Museum

1215 – 1245: Visjoner for et masterstudie i tradisjonell trebåtbygging ved UiT Norges Arktiske Universitet, ved rektor Anne Husebekk, UiT Norges Arktiske Universitet

1245 – 1315: Reisen som en arena for læring, ved Britt Kramvig, professor, Institutt for reiseliv og Nordlige studier, UiT Norges Arktiske Universitet

1315 – 1345: Hvalen som lokal utviklingsaktør, ved Camilla Ilmoni, styreleder av The Whale

1345 – 1415: Tradisjoner som innsatsfaktor for fremtiden, ved assos. Prof. Rhys Evans Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling

1415 – 1430 Kaffe og lefse

1430 – 1500: Hvordan den maritime kulturarv kan anvendes til at skabe en innovativ symbiose, ved Ture Møller, Carsten Hvid og Brian Worm Ahlguist, Kystliv Holbæk

1500 – 1530: Kan museal virksomhet kombineres med kommersiell drift – og hvilke utfordringer utgjør det?, ved Peter Helland Hansen, Hardanger fartøyvernsenter

1530 – 1600: Vihtaloggi - jubileumsundervisning 2018, Båtbygger Gunnar Eldjarn (og Professor Jakob Meløe) UiT

1600 – 1630: Tradisjonsbåter i undervisning og forskning – utfordringer og potensiale, ved førsteamanuensis Terje Planke, Universitetet i Sør-Øst Norge

1630 – 1645: Kaffe og lefse

1645 – 1715: Vi ror til Tromsø! Ved kunstnerparet Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm

1715 – 1745: Oppsummering for dagen, spørsmål og kommentarer

19.00: Middag på Hildr Gastro pub

Torsdag 4. oktober

0900 – 0930: Bygda og havet 2.0, ved gründer Roar Svenning fra Stokkøya Sjøsenter

0930 – 0940: Overrekkelse av Kulturminnefondets formidlingsstipend for 2018, ved Per Kyrre Reymert, styremedlem i Kulturminnefondet

0940 – 1010: Visjoner for nye fremtider langs kysten, ved gründer og musiker Håvard Lund

1010 – 1040: Havets fremtid. Innovative potensialer i tradisjonelle kystnære virksomheter, ved Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

1040 – 1110: Turisme og opplevelsesøkonomi – en redningsplanke for den immaterielle kulturarven?, ved Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde

1110 – 1125: Kaffe og svele

1125 – 1230: Oppsummering, diskusjon og veien videre

Møteleder: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN


Her ligger programmet og praktisk informasjon som PDF