Konferanseprogrammet er klart

"Båter, tradisjon og innovasjon" er tittelen på vår neste konferanse i samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet. Nå er programmet klart.

Foto: Arctandria Tromsø Kystlag
Foto: Arctandria Tromsø Kystlag
29.08.2018

3. - 4. oktober er det duket for ny konferanse i UiT og Forbundet KYSTENs konferanseserie.

Denne gangen vil vi fokusere på innovasjon i tradisjon. Hvilke nye praksiser kan tradisjonelle båter inngå i, og hvordan aktualisere tradisjon i bygging av fremtidens opplevelsesøkonomi? Hvordan kan de tradisjonelle trebåtene få en plass i de nye turistmarkeder med fokus på kvalitetsprodukter og opplevelser? Kan et slikt fokus bidra til ny kunnskap og styrke ambisjon om vern av båter, men óg av havet og kysten? Kan innovasjon i tradisjonsbåtkunnskap være viktige bidrag til en grønn og bærekraftig turisme – og hvilke tiltak kan støtte opp under en slik ambisjon?

Vi ønsker at denne konferansen skal være en møteplass for kunnskapsmiljøer innen tradisjonsbygging og nye innovative bedrifter og prosjekter der kysten, båten og immateriell kulturarv på ulike måter tas i bruk.

Program:

 • Velkommen og åpning av konferansen ved Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN og Lena Aarekol, direktør ved Tromsø Museum

 • Visjoner for et masterstudie i tradisjonell trebåtbygging ved UiT Norges Arktiske Universitet, ved rektor Anne Husebekk, UiT Norges Arktiske Universitet

 • Reisen som en arena for læring, ved Britt Kramvig, professor, Institutt for reiseliv og Nordlige studier, UiT Norges Arktiske Universitet

 • Hvalen som lokal utviklingsaktør, ved Camilla Ilmoni, styreleder av The Whale

 • Tradisjoner som innsatsfaktor for fremtiden, ved assos. Prof. Rhys Evans Høgskulen for Landbruk og bygdeutvikling

 • Hvordan den maritime kulturarv kan anvendes til at skabe en innovativ symbiose, ved Ture Møller, Carsten Hvid og Brian Worm Ahlguist, Kystliv Holbæk

 • Kan museal virksomhet kombineres med kommersiell drift – og hvilke utfordringer utgjør det?, ved Peter Helland Hansen, Hardanger fartøyvernsenter

 • Vihtaloggi - jubileumsundervisning 2018, Båtbygger Gunnar Eldjarn (og Professor Jakob Meløe) UiT

 • Tradisjonsbåter i undervisning og forskning – utfordringer og potensiale, ved førsteamanuensis Terje Planke, Universitetet i Sør-Øst Norge

 • Vi ror til Tromsø! Ved kunstnerparet Søssa Jørgensen og Geir Tore Holm

 • Bygda og havet 2.0, ved gründer Roar Svenning fra Stokkøya Sjøsenter

 • Visjoner for nye fremtider langs kysten, ved gründer og musiker Håvard Lund

 • Havets fremtid - Innovative potensialer i tradisjonell kystnære virksomheter, ved stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes

 • Turisme og opplevelsesøkonomi – en redningsplanke for den immaterielle kulturarven?, ved Søren Nielsen fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde

 • Diskusjon og veien videre Møteleder: Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN

Her ligger programmet og praktisk informasjon som PDF