Disse får midler i år

Elleve lokale båtbyggerprosjekter har fått innvilget finansiering gjennom Forbundet KYSTENs fireårige samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB. Her er listen!

Nersetterbåten ble brukt til fløting og frakt av folk på Drammensvassdraget. Nå utlyses en 50% stilling som båtbygger i prosjektet. Foto: Drammen Arkiv
Nersetterbåten ble brukt til fløting og frakt av folk på Drammensvassdraget. Nå utlyses en 50% stilling som båtbygger i prosjektet. Foto: Drammen Arkiv
28.08.2018

Forbundet KYSTEN har fått 7,9 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk". Disse midlene skal vi fordele videre på gode lokale prosjekter over fire år. Tanken er å sikre kunnskapen om tilvirking av båtene og sjømannskapet som skal til for å bruke dem. Prosjektene som får finansiering har fokus på kunnskapsoverføring og på nye brukergrupper.

I første runde av prosjektet er 2 264 500 kroner fordelt på elleve prosjekter med god geografisk spredning og variasjon. Her er oversikten over tildelingene.

Det har vært stor respons fra kunnskapsmiljøene rundt i landet, og i prosjektene ligger mange flotte nye samarbeider mellom lokale foreninger, institusjoner, skoler og andre. Vi ser frem til å følge prosjektene som nå går i gang, og til å utlyse en ny runde på nyåret.