Oselvarverkstaden blir "Best practice"

Pressemelding torsdag 1. desember: Viktig statusløft for tradisjonsbåten!

Oselver Under Siglarveko 2016 Foto Kjell Magnus Økland
Oselver Under Siglarveko 2016 Foto Kjell Magnus Økland
1.12.2016

I kveld vedtok UNESCOs mellomstatlige kommite å innføre Oselvarverkstaden i Os i fortegnelsen over «Best practice». Dette er det første immaterielle kulturelementet overhode fra Norden som har fått denne statusen. At det er en del av vår maritime kulturarvsom nå er første nordiske kulturelement innskrevet i denne UNESCO-fortegnelsen er en milepæl for vårt vernefelt! Vi gratulerer Oselvarverkstaden!

Forbundet KYSTEN ble tidligere i år akkreditert av UNESCO som rådgivende NGO (ikke-statlig organisasjon) med spesiell kompetanse på kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern. Vi har aktivt støttet opp om nominasjonen av Oselvarverkstaden, som et ledd i en bredere satsning for å redde kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter, som oselveren er en representant for. Forbundet KYSTEN leder nå arbeidet med en felles nordisk nominasjon av «nordisk klinkbåtbygging» til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Arbeidet med nominasjonen er en stor prosess, og planlegges innlevert av norske myndigheter i 2018.

- Den åpne klinkbygde bruksbåten har tradisjonelt vært et av de viktigste redskapene vi hadde for matauk, ferdsel og samfunnsbygging her til lands. Folk har kunnet bygge slike båter tilpasset sin bruk og sitt farvann siden vikingtiden. Vi kan ikke ha på oss at vi var generasjonen som lot denne kulturarven forsvinne. Derfor er det både riktig og viktig å få dette inn i etablerte systemer for ivaretakelse av verdens kulturarv som UNESCO er, sier seniorrådgiver Tore Friis-Olsen i Forbundet KYSTEN.

Se en fin videopresentasjon av Oselvarverkstaden her: