Innlemmet i globalt UNESCO-forum

I juni ble Forbundet KYSTEN akkreditert som rådgivende NGO for UNESCO. Nå er vi også med i et globalt forum av organisasjoner med samme rolle.

Foto Jørn Olav Løset
Foto Jørn Olav Løset
15.11.2016

The ICH NGO Forum er et sammarbeidsforum for ikke-statlige organisasjoner verden over som har blitt akkreditert av UNESCO, og dermed har fått en rådgivende rolle overfor UNESCO. Forbundet KYSTENs rolle er å stille vår kunnskap om kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern tl rådighet når UNESCO behandler saker og søknader knyttet til dette feltet. Vi kan også bli invitert med i komitéer og arbeidsgrupper.

Her er presentasjonen av Forbundet KYSTEN på forumets nettside

Forumet gir ut sitt eget nyhetsbrev, "Heritage alive", som alle interesserte kan abonnere på. Det finner dere her. For tiden er det Eivind Falk fra Norsk håndverksinstitutt som er redaktør for dette.