Vervepremier

Kjenner du noen som ville ha glede av å være medlem? Verv nye medlemmer og få fine premier.

Flerbrukskniv som vervepremie

Flere medlemmer betyr mer lokal aktivitet og mer engasjement rundt kystkulturen. Det betyr også større gjennomslagskraft for Forbundet KYSTEN.

  • Verv fem medlemmer, og få en robust flerbrukskniv.

Vervepremier blir sendt ut når de nye medlemmene har betalt kontingenten. (Kun verving av hovedmedlemmer og ungdomsmedlemmer premieres, ikke nye familiemedlemmer.)

Vervinger meldes inn til mona@kysten.no

I nettbutikken vår finner du ellers mange fine produkter for salg.